eu_valet_panorama
Foto: Sigtuna kommun/Rosie Alm

Höga betyg för Arlandagymnasiet efter Skolinspektionens besök

Arlandagymnasiet har fått högsta betyg från Skolinspektionen tack vare höga förväntningar på elever, aktivt lärarstöd och närvarande personal.

centrum_artikel_host

Granskningen omfattade rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero, samt bedömning och betygssättning. Skolan uppfyllde kriterierna i hög utsträckning på alla områden, vilket endast tio procent av granskade skolor uppnår enligt Skolinspektionen.

Rektor Veronica Suskic framhäver det positiva samspel mellan skolpersonal och elever, där närvaro och tillgänglighet spelar en central roll. Heltidsmentorer och en pedagogisk modell med varierande undervisning lyfts fram som framgångsfaktorer. Eleverna betonar att de får stöd när de behöver det och uppskattar varierande lektioner med olika uppgifter och aktiviteter.

Trygghet och studiero på Arlandagymnasiet rankas också högt, där interna enkäter och elevmedverkan bidrar till en trivsam skolmiljö. Eleverna har möjlighet att påverka ordningsregler och har deltagit i inköpsbeslut för ökad trivsel. Skolans engagemang för att skapa en positiv och inkluderande miljö har resulterat i höga omdömen från Skolinspektionen.

connys_helsida
eldsjal2024_helsida
sigtunakampen_helsida
pantamera_avc_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

mp_helsida_eu
centrum_host_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
sigtunakampen_outsider
connys
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
pantamera_out
mp_eu_outsider