centrum_panorama_hostshopping
Pär Holmgren, Helena Hjelm och Erik GlansFoto: Pressbild

Hjälp naturen att hjälpa oss

Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

centrum_artikel_host

Just nu är hela 80 procent av EU:s ekosystem i dåligt skick. Vi utarmar våra jordar och marker från liv som upprätthåller funktioner hela vårt moderna samhälle är beroende av. Våra hav fiskas ut, näringen i våra jordar sinar, våra skogar tystnar i kalhyggets tomhet. Samtidigt är klimatkrisen ständigt närvarande. Torka, översvämningar, skogsbränder och extremväder prövar oss och kostar samhället enorma summor årligen. En fungerande politik i samklang med naturen kan hjälpa oss mot klimatkrisen, miljökrisen och vår långsiktiga säkerhet.

Låt oss hjälpa naturen så att den kan hjälpa oss. Om 18 dagar är det EU-val. Miljöpartiet är naturens röst i EU. Det är vi för att vi förstår att vi är beroende av den. Hur vi brukar skogen, avgör dess motståndskraft mot skogsbränder. Hur vi brukar våra jordar, säkerställer långsiktig matförsörjning. Hur vi fiskar våra hav, avgör om våra barn och barnbarn ska kunna göra det. Hur vi använder naturen i stadsbyggnad, avgör såväl temperaturer som vattenupptagningsförmågan vid översvämningar.

Samtidigt binder naturen kol. Att satsa på att återställa skadad natur är det mest kostnadseffektiva för att stävja klimatkrisen, enligt FN. EU och Sverige har skrivit under löften i FN om att skydda minst 30 procent av hav och land och restaurera skadad natur. För att omsätta det i praktiken har EU förhandlat en naturrestaureringslag. 20 procent av EU:s yta ska börja återställas till 2030, var tanken. Men i sista sekund krokade regeringen arm med Viktor Orbán och stoppade lagen. Det är skandal!

I EU-parlamentet var inte Moderaterna och Kristdemokraterna bättre. Tillsammans med Centerpartiets Emma Wiesner och de högerextrema gjorde de allt i sin makt för att stoppa lagen. Löftena i FN betyder ingenting när skogsindustrins kortsiktiga ekonomiska intressen hotas.

Låt oss istället reformera jordbrukspolitiken i grunden. Där de som värnar naturen och klimatet får pengarna. Låt oss få en skogspolitik där det är skogsägarna som skyddar skogen och binder kol som får pengarna. Det miljövänliga och klimatsmarta ska gynnas, inte det som förstör och förgör.

  • Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker
  • Helena Hjelm och Erik Glans, ordförande Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

brobygget_2024

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

mp_tack_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

centrum_host_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
connys
pantamera_out
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider