centrum_panorama_hostshopping
Foto: Daniel Iskander

Här är ungdomsbrottligheten störst

Östra Norrbacka är det område i Sigtuna kommun som det finns flest lagförda ungdomar med nästan 13 procent.

centrum_artikel_host

SVT:s valkompassen har sammanställt statistik över ungdomskriminalitet i landet. I Stockholms län är kriminaliteten störst i stadsdelen Nordrona i Norrtälje följt av Smedby i Väsby och därefter Östra Norrbacka. Östra Norrbacka har 12,8 procent lagförda ungdomar mellan 15-19 år, motsvarande 14 personer.

Centrala Valsta är också med på listan men längre ner med 9,4 procent vilket är 10 personer. Dock är centrala Valsta överrepresenterat när det gäller andelen ungdomar med utländsk härkomst där 88,4 procent av de som är lagförda har utländsk härkomst. På Norrbacka är det drygt sex av tio. Sjudargården och Arenberga är två av områdena i kommunen med lägst andel lagförda ungdomar där siffran uppgår till 1,6 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida
brobygget_2024

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

fritidsbanken_helsida

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

mp_tack_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
connys
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider