defacto_pan2020
Olov Holst och Mats WeibullFoto: Moderaterna

Hamnplanen ska bli välkomnande med folkliv

I sedvanligt spetsiga och nedlåtande tonläge kritiserar Ole Skarin kommunledningens arbete med att fräscha upp de centrala delarna av Sigtuna stad. Nu gäller det den planerade restaurangverksamheten på Hamnplan.

centrum_artikel_host

Det är länge sedan något gjordes för att rusta upp de centrala delarna av Sigtuna stad och göra de mer attraktiva för besökare. Det ändrar den nuvarande kommunledningen nu på. Upprustningen av Hamnplan ingår i det större projektet där även Borgmästarängen, Strandpromenaden och Stora gatan ingår.

Vi omvandlar nu en stor, död, mörk och otrygg grusplan till något helt annat. Hamnplan ska bli välkomnande, vacker, ljus och trygg med folkliv stor del av dygnet året runt. Men vi gör det inte utan att först fråga invånarna vad de vill ha på platsen. Precis som vi gjort med Strandpromenaden och Stora gatan.

Ole Skarin undrar om vi gått på ”snack på stan” eller bara talat med ”någon speciell gruppering”. Svaret är nej, vi genomförde en mycket bred medborgardialog där vi ställde frågan ”Hur vill du att Hamnplan ska användas och utformas i framtiden?”. Här hade naturligtvis även Ole Skarin och ”det ganska stora antal boende i Sigtuna” han svepande refererar till kunnat delta om de varit lika uppmärksam som de flera hundra personer var som svarade på frågorna. Vi hade en enkät på kommunens hemsida, bjöd in att svara via Facebook, stod två hela dagar på Hamnplan under Sigtuna möte för att inhämta synpunkter, tagit emot in synpunkter via såväl vanlig post som e-mail och dessutom särskilt riktat oss till grupper av högstadieelever.

När vi sammanställde svaren var det några saker som tydligt framträdde. På frågan vad man tyckte om hamnplan idag svarade en övervägande andel att den var ”Trist och tråkig” och ”Bortglömd och provisorisk”. Många pekade även på behovet av fortsatt parkering. På frågan om en eventuell byggnads innehåll var det en funktion som stack ut och nämndes av en övervägande del av de svarande – Restaurang.

För oss blev det tydligt att kommunens invånare ville ha en förändring av hamnplan men med bibehållen möjlighet till parkering. För att skapa liv och rörelse stor del av dygnet och därmed trygghet på platsen passade den önskade restaurangverksamheten mycket väl in. Det är därför precis det vi genomför nu.

Vi har lagt ner stor möda på att låta arkitekter rita en restaurangbyggnad som ska smälta in men ändå skapa ett mervärde på platsen samtidigt som den lockar gäster till festaurangen. Stor hänsyn har även tagits till närboende som genom omfattande dialoger fått vara med och tycka till.

När nu Skarin gått runt och talat med ”några restaurangägare” är hans konklusion att ”ökad konkurrens inte står högst på deras önskelista”. Jag vet inte om Skarin blir förvånad över detta? Vi blir det inte. Naturligtvis är dessa krögares primära mål att skydda sin egen verksamhet. Vi måste däremot tänka bredare och se till helheten för kommunen.
Genom en uppräkning av en blandning av korvkiosker, caféer, bara säsongsöppna restauranger, en restaurang som snart kommer slå igen och övriga matställen med olika inriktningar på och runt centrala Sigtuna försöker Skarin också påskina att det råder en överetablering av restauranger i Sigtuna. Han verkar inte varit runt på många turistorter i Sverige där utbudet oftast är mångfalt större än i Sigtuna och verksamheterna frodas. Dessutom kan tilläggas att vid samtal med krögarna närmast Hamnplan har det framkommit att dessa ser positivt på en etablering av en ny restaurang. De har förstått att affärer föder affärer. En ny restaurang har potentialen att dra ännu fler besökare till Sigtuna. Något alla tjänar på i längden.

Vi har nu gått ut med en anbudstävling där intresserade restauratörer får komma in med en beskrivning av vad de vill göra på platsen. Vi kommer bedöma dessa främst utifrån koncept i syfte att hitta en restauratör som kan komplettera det redan befintliga utbudet i staden. På så sätt kommer staden berikas för både kommuninvånare och gäster som kommer längre bort ifrån.

Steg för steg gör vi Sigtuna kommun mer attraktiv ur en rad perspektiv. Det är synd att Ole Skarin inte ser det utan i stället sällan missar ett tillfälle att kritisera en förändring. Så frågan till Ole Skarin blir – vill du vara med och hjälpa eller tänker du fortsätta försöka stjälpa?

  • Olov Holst, Kommunstyrelsens ordförande
    Mats Weibull, Ordförande i Bygg- och miljönämnden
connys_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

defacto_helsida
höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

oppethus_helsida_2023

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

humbacken_helsida
centrum_host_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

moderat_pan_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

pantamera_avc_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

humbacken_outsider
swedol_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
oppethus_agy_2023_outsider
connys
centrum_outsider_host
nrh