centrum_panorama_hostshopping
Olov Holst och Mats WeibullFoto: Moderaterna

Hamnplanen ska bli välkomnande med folkliv

I sedvanligt spetsiga och nedlåtande tonläge kritiserar Ole Skarin kommunledningens arbete med att fräscha upp de centrala delarna av Sigtuna stad. Nu gäller det den planerade restaurangverksamheten på Hamnplan.

centrum_artikel_host

Det är länge sedan något gjordes för att rusta upp de centrala delarna av Sigtuna stad och göra de mer attraktiva för besökare. Det ändrar den nuvarande kommunledningen nu på. Upprustningen av Hamnplan ingår i det större projektet där även Borgmästarängen, Strandpromenaden och Stora gatan ingår.

Vi omvandlar nu en stor, död, mörk och otrygg grusplan till något helt annat. Hamnplan ska bli välkomnande, vacker, ljus och trygg med folkliv stor del av dygnet året runt. Men vi gör det inte utan att först fråga invånarna vad de vill ha på platsen. Precis som vi gjort med Strandpromenaden och Stora gatan.

Ole Skarin undrar om vi gått på ”snack på stan” eller bara talat med ”någon speciell gruppering”. Svaret är nej, vi genomförde en mycket bred medborgardialog där vi ställde frågan ”Hur vill du att Hamnplan ska användas och utformas i framtiden?”. Här hade naturligtvis även Ole Skarin och ”det ganska stora antal boende i Sigtuna” han svepande refererar till kunnat delta om de varit lika uppmärksam som de flera hundra personer var som svarade på frågorna. Vi hade en enkät på kommunens hemsida, bjöd in att svara via Facebook, stod två hela dagar på Hamnplan under Sigtuna möte för att inhämta synpunkter, tagit emot in synpunkter via såväl vanlig post som e-mail och dessutom särskilt riktat oss till grupper av högstadieelever.

När vi sammanställde svaren var det några saker som tydligt framträdde. På frågan vad man tyckte om hamnplan idag svarade en övervägande andel att den var ”Trist och tråkig” och ”Bortglömd och provisorisk”. Många pekade även på behovet av fortsatt parkering. På frågan om en eventuell byggnads innehåll var det en funktion som stack ut och nämndes av en övervägande del av de svarande – Restaurang.

För oss blev det tydligt att kommunens invånare ville ha en förändring av hamnplan men med bibehållen möjlighet till parkering. För att skapa liv och rörelse stor del av dygnet och därmed trygghet på platsen passade den önskade restaurangverksamheten mycket väl in. Det är därför precis det vi genomför nu.

Vi har lagt ner stor möda på att låta arkitekter rita en restaurangbyggnad som ska smälta in men ändå skapa ett mervärde på platsen samtidigt som den lockar gäster till festaurangen. Stor hänsyn har även tagits till närboende som genom omfattande dialoger fått vara med och tycka till.

När nu Skarin gått runt och talat med ”några restaurangägare” är hans konklusion att ”ökad konkurrens inte står högst på deras önskelista”. Jag vet inte om Skarin blir förvånad över detta? Vi blir det inte. Naturligtvis är dessa krögares primära mål att skydda sin egen verksamhet. Vi måste däremot tänka bredare och se till helheten för kommunen.
Genom en uppräkning av en blandning av korvkiosker, caféer, bara säsongsöppna restauranger, en restaurang som snart kommer slå igen och övriga matställen med olika inriktningar på och runt centrala Sigtuna försöker Skarin också påskina att det råder en överetablering av restauranger i Sigtuna. Han verkar inte varit runt på många turistorter i Sverige där utbudet oftast är mångfalt större än i Sigtuna och verksamheterna frodas. Dessutom kan tilläggas att vid samtal med krögarna närmast Hamnplan har det framkommit att dessa ser positivt på en etablering av en ny restaurang. De har förstått att affärer föder affärer. En ny restaurang har potentialen att dra ännu fler besökare till Sigtuna. Något alla tjänar på i längden.

Vi har nu gått ut med en anbudstävling där intresserade restauratörer får komma in med en beskrivning av vad de vill göra på platsen. Vi kommer bedöma dessa främst utifrån koncept i syfte att hitta en restauratör som kan komplettera det redan befintliga utbudet i staden. På så sätt kommer staden berikas för både kommuninvånare och gäster som kommer längre bort ifrån.

Steg för steg gör vi Sigtuna kommun mer attraktiv ur en rad perspektiv. Det är synd att Ole Skarin inte ser det utan i stället sällan missar ett tillfälle att kritisera en förändring. Så frågan till Ole Skarin blir – vill du vara med och hjälpa eller tänker du fortsätta försöka stjälpa?

  • Olov Holst, Kommunstyrelsens ordförande
    Mats Weibull, Ordförande i Bygg- och miljönämnden

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

mp_tack_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

connys_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

brobygget_2024
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out