valstadagen_pan
Olov Holst och Mats WeibullFoto: Moderaterna

Hamnplanen ska bli välkomnande med folkliv

I sedvanligt spetsiga och nedlåtande tonläge kritiserar Ole Skarin kommunledningens arbete med att fräscha upp de centrala delarna av Sigtuna stad. Nu gäller det den planerade restaurangverksamheten på Hamnplan.

centrum_artikel_host

Det är länge sedan något gjordes för att rusta upp de centrala delarna av Sigtuna stad och göra de mer attraktiva för besökare. Det ändrar den nuvarande kommunledningen nu på. Upprustningen av Hamnplan ingår i det större projektet där även Borgmästarängen, Strandpromenaden och Stora gatan ingår.

Vi omvandlar nu en stor, död, mörk och otrygg grusplan till något helt annat. Hamnplan ska bli välkomnande, vacker, ljus och trygg med folkliv stor del av dygnet året runt. Men vi gör det inte utan att först fråga invånarna vad de vill ha på platsen. Precis som vi gjort med Strandpromenaden och Stora gatan.

Ole Skarin undrar om vi gått på ”snack på stan” eller bara talat med ”någon speciell gruppering”. Svaret är nej, vi genomförde en mycket bred medborgardialog där vi ställde frågan ”Hur vill du att Hamnplan ska användas och utformas i framtiden?”. Här hade naturligtvis även Ole Skarin och ”det ganska stora antal boende i Sigtuna” han svepande refererar till kunnat delta om de varit lika uppmärksam som de flera hundra personer var som svarade på frågorna. Vi hade en enkät på kommunens hemsida, bjöd in att svara via Facebook, stod två hela dagar på Hamnplan under Sigtuna möte för att inhämta synpunkter, tagit emot in synpunkter via såväl vanlig post som e-mail och dessutom särskilt riktat oss till grupper av högstadieelever.

När vi sammanställde svaren var det några saker som tydligt framträdde. På frågan vad man tyckte om hamnplan idag svarade en övervägande andel att den var ”Trist och tråkig” och ”Bortglömd och provisorisk”. Många pekade även på behovet av fortsatt parkering. På frågan om en eventuell byggnads innehåll var det en funktion som stack ut och nämndes av en övervägande del av de svarande – Restaurang.

För oss blev det tydligt att kommunens invånare ville ha en förändring av hamnplan men med bibehållen möjlighet till parkering. För att skapa liv och rörelse stor del av dygnet och därmed trygghet på platsen passade den önskade restaurangverksamheten mycket väl in. Det är därför precis det vi genomför nu.

Vi har lagt ner stor möda på att låta arkitekter rita en restaurangbyggnad som ska smälta in men ändå skapa ett mervärde på platsen samtidigt som den lockar gäster till festaurangen. Stor hänsyn har även tagits till närboende som genom omfattande dialoger fått vara med och tycka till.

När nu Skarin gått runt och talat med ”några restaurangägare” är hans konklusion att ”ökad konkurrens inte står högst på deras önskelista”. Jag vet inte om Skarin blir förvånad över detta? Vi blir det inte. Naturligtvis är dessa krögares primära mål att skydda sin egen verksamhet. Vi måste däremot tänka bredare och se till helheten för kommunen.
Genom en uppräkning av en blandning av korvkiosker, caféer, bara säsongsöppna restauranger, en restaurang som snart kommer slå igen och övriga matställen med olika inriktningar på och runt centrala Sigtuna försöker Skarin också påskina att det råder en överetablering av restauranger i Sigtuna. Han verkar inte varit runt på många turistorter i Sverige där utbudet oftast är mångfalt större än i Sigtuna och verksamheterna frodas. Dessutom kan tilläggas att vid samtal med krögarna närmast Hamnplan har det framkommit att dessa ser positivt på en etablering av en ny restaurang. De har förstått att affärer föder affärer. En ny restaurang har potentialen att dra ännu fler besökare till Sigtuna. Något alla tjänar på i längden.

Vi har nu gått ut med en anbudstävling där intresserade restauratörer får komma in med en beskrivning av vad de vill göra på platsen. Vi kommer bedöma dessa främst utifrån koncept i syfte att hitta en restauratör som kan komplettera det redan befintliga utbudet i staden. På så sätt kommer staden berikas för både kommuninvånare och gäster som kommer längre bort ifrån.

Steg för steg gör vi Sigtuna kommun mer attraktiv ur en rad perspektiv. Det är synd att Ole Skarin inte ser det utan i stället sällan missar ett tillfälle att kritisera en förändring. Så frågan till Ole Skarin blir – vill du vara med och hjälpa eller tänker du fortsätta försöka stjälpa?

  • Olov Holst, Kommunstyrelsens ordförande
    Mats Weibull, Ordförande i Bygg- och miljönämnden

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

defacto_helsida
nrh_sigtuna

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

connys_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

Wenngarns_cafe_helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

centrum_host_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

joes-helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

ica_helsida
pantamera_avc_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

mp_helsida

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

valstadagen

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

elon_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
student_outsider
joes_outsider
ica_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_outsider_host
mp_outsider
nrh
pantamera_out
valstadagen_outsider
wenngarn_outsider