centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun/Moderaterna/montage märsta.nu

Hamnen blir ett lyft för hela Sigtuna

Under lång tid har det funnits en allmän uppfattning att hamnplanen i Sigtuna stad bör användas för annat än parkeringsplats för båtar och bilar. För att det attraktiva området ska nyttjas på bästa sätt och invånarnas önskemål mötas, har bland annat en invånardialog genomförts (2019).

centrum_artikel_host

Många närboende och andra kommuninvånare inkom med synpunkter och idéer i dialogen och dessa ligger nu som grund för utformningen av nya hamnplanen. Det som påbörjats på området är dock enbart förberedande markarbeten och har inget med den kommande byggnaden att göra.

Än så länge har inte heller några slutgiltiga beslut fattats om utformningen av byggnaden. Det finns ingen tanke på att utnyttja den ursprungliga byggrätten och det förslag till utformning som senast visats ska bearbetas vidare. Vad gäller användningen var det oftast förekommande förslaget i dialogen någon form av restaurangverksamhet. Förslag till utformning och användning kommer att tas fram under hösten varefter sedvanlig bygglovsprövning följer. I samband med detta arbete har kommunen haft kontakt med närboende (bland annat på Varvsgränd) och deras synpunkter tillsammans med det som framkom under dialogen är en viktig del i underlaget för den fortsatta planeringen av området och byggnaden.

Beträffande parkering är planen att det ska finnas minst 31 allmänna parkeringsplatser på Hamnplan och vintertid kan ytterligare 13 platser tillkomma. Parkeringssituationen i Sigtuna stad är ansträngd och möjligheterna att anlägga p-platser i den medeltida stadskärnan är av naturliga skäl mycket begränsad. Det pågår dock ett arbete med att tillskapa ytterligare platser i staden.

Utformningen av hamnplanen är en del i projektet att uppgradera alla områden ända från Borgmästarängen via Strandpromenaden till Hamnplan. Tanken är att alla dessa områden ska hänga ihop och komplettera varandra både funktionellt och arkitektoniskt. Det övergripande syftet är att öka attraktivitet och service till besökare och invånare.

  • Mats Weibull (M), ordförande bygg- och miljönämnden
  • Olov Holst (M), ordförande kommunstyrelsen
  • Gill Brodin (C), gruppledare
  • Pernilla Bergqvist (L), gruppledare
  • Karsten Bjärbo (KD), gruppledare
  • Lars Björling (SfS), gruppledare

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Valfrihet för Sigtuna kommuns äldre är nu på plats

Insändare Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har allt sedan den tillträdde arbetat intensivt för ökad valfrihet inom äldreomsorgen, eller för den delen inom alla kommunala välfärdstjänster. Vi ser det som självklart idag att kunna välja läkarmottagning, tandläkare, sjukhustjänster och apotek, men inom äldreomsorgen har det dröjt. Kommunen har varit bunden av avtal som hindrat valfrihet. Dessa har nu löpt ut och nya avtal som istället öppnar upp för valfrihet är på plats, vilket aldrig hade hänt med en Socialdemokratiskt ledd kommunledning.

connys_helsida

Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare

Insändare Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare Märstabor som tar SL:s pendeltåg till jobbet är luttrade vid det här laget. De senaste åren har bjudit på många inställda avgångar och förseningar. Resenärer tvingas ständigt ha en plan b i bakfickan för att ta sig hem eller till jobbet om kollektivtrafiken sviker.

defacto_helsida
ica_helsida

repliken: Plakatpolitik löser inte problemet

Insändare I en insändare skriver Miljöpartiet (MP) att vi i den styrande kommunledningen vill skydda skjutandet av fyrverkerier. Det stämmer inte. Vi tror att samtliga partier i Kommunfullmäktige är överens om att det vore bra med begränsningar eller till och med förbud mot smällare och fyrverkerier på allmän plats. Däremot anser vi att vi måste angripa problemet på ett sätt som både har stöd i lagstiftningen och har en möjlighet att fungera på riktigt.

Inskränkt frihet för vem?

Insändare Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

dack_helsida
joes-helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
swedol_outsider
joes_outsider
dack_outsider
nrh
centrum_outsider_host
ica_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider