socialdemokraterna_maj_panorama
Foto: Sigtuna kommun

Hållbart barnrättsarbete

Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_artikel_host

Under flera år har Sigtuna deltagit i det regionala nätverket för barns rättigheter och när barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 intensifierades barnrättsarbetet. Bland annat finns numera en barnrättsstrateg på varje förvaltning, förtroendevalda har erbjudits barnrättsutbildningar och barnrättsperspektivet beaktas i beslutsunderlagen och följs upp i samtliga beslut. Genom att vi också infört målen i Agenda2030 i kommunens verksamheter arbetar vi med mycket skarpare och tydligare hållbarhetsmål än tidigare och även här beaktas barns rättigheter på ett målmedvetet sätt.

Barnrättsfrågor är idag mycket viktiga att arbeta med och ta hänsyn till i de kommunala verksamheterna. Det arbetet görs bäst inom ramen för det hållbarhetsarbete som nu åligger nämnder och förvaltningar att utveckla och upprätthålla, framförallt i arbetet med social hållbarhet.

Det regionala nätverket för barns rättigheter består av kommunerna Botkyrka, Haninge, Strängnäs, Sundbyberg och Sigtuna. Med andra ord har 22 kommuner i Stockholms län valt att stå utanför nätverket och istället arbeta med barnrättsfrågor på annat sätt i det löpande arbetet. Det är en svaghet att endast fyra av länets 26 kommuner (och fem totalt i landet) valt att ingå i det regionala nätverket och kommunledningen skulle istället gärna se att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) skulle leda ett nationellt barnrättsarbete för att öka kunskapsutbyte och utveckling.

Den moderatledda kommunledningen har därför beslutat att Sigtuna kommun avslutar sin medverkan i det regionala nätverket och fortsätter barnrättsarbetet inom ramen för det övriga hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten. Vi är övertygade om att det är mer verksamt och effektivt än att arbeta i ett nätverk som majoriteten av landets kommuner valt att stå utanför.

  • Anna Malm Kelfve (M), ordförande Socialnämnden
  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

connys_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

forstamaj_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

mp_helsida_eu

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

eldsjal2024_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
ridskola_2020_outsider
mp_eu_outsider
pantamera_out
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna