centrum_panorama_hostshopping

Hälften av statsstödet användes inte för att bekämpa kriminalitet

Under 2021 klassificerade polisen Valsta i Märsta som ett riskområde, vilket gav Sigtuna kommun tillgång till extra pengar från staten för att bekämpa brott och otrygghet.

centrum_artikel_host

Trots detta visar en rapport från Socialstyrelsen att kommunen endast använde 40% av de tilldelade pengarna under 2022. Resten, cirka 4,5 miljoner kronor, behövde återbetalas rapporterar SVT Stockholm.

Politikerna i Sigtuna misslyckades med att använda medlen effektivt. Ordföranden för individ- och familjeomsorgsnämnden, Anna Malm Kelfve, påpekar att behovet av resurser är stort, men det är svårt att rekrytera personal, som socionomer, i den omfattning som behövs.

Inte bara polisens klassificering indikerar problemen; antalet anmälningar om oro för barn och unga i Sigtuna kommun har fördubblats sedan 2018. En del av ökningen berör barnkriminalitet, enligt Marie Nylander, enhetschef inom socialtjänsten.

Invånare som Elin Wetterström Frööjd har flyttat från Märsta till Målilla på grund av otryggheten. Hon uttrycker en önskan om att kunna låta sina barn leka utan rädsla, vilket var en anledning till flytten.

Bland de elva kommunerna i Stockholms län som fick extra stöd från staten använde Sigtuna minst av medlen, endast 40%, medan den näst sämsta kommunen, Nacka, använde 54% av de tilldelade bidragen.

centrum_host_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

brobygget_2024
connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
connys
nrh_sigtuna