Hälften av statsstödet användes inte för att bekämpa kriminalitet

Under 2021 klassificerade polisen Valsta i Märsta som ett riskområde, vilket gav Sigtuna kommun tillgång till extra pengar från staten för att bekämpa brott och otrygghet.

centrum_artikel_host

Trots detta visar en rapport från Socialstyrelsen att kommunen endast använde 40% av de tilldelade pengarna under 2022. Resten, cirka 4,5 miljoner kronor, behövde återbetalas rapporterar SVT Stockholm.

Politikerna i Sigtuna misslyckades med att använda medlen effektivt. Ordföranden för individ- och familjeomsorgsnämnden, Anna Malm Kelfve, påpekar att behovet av resurser är stort, men det är svårt att rekrytera personal, som socionomer, i den omfattning som behövs.

Inte bara polisens klassificering indikerar problemen; antalet anmälningar om oro för barn och unga i Sigtuna kommun har fördubblats sedan 2018. En del av ökningen berör barnkriminalitet, enligt Marie Nylander, enhetschef inom socialtjänsten.

Invånare som Elin Wetterström Frööjd har flyttat från Märsta till Målilla på grund av otryggheten. Hon uttrycker en önskan om att kunna låta sina barn leka utan rädsla, vilket var en anledning till flytten.

Bland de elva kommunerna i Stockholms län som fick extra stöd från staten använde Sigtuna minst av medlen, endast 40%, medan den näst sämsta kommunen, Nacka, använde 54% av de tilldelade bidragen.

ica_helsida
centrum_host_helsida
defacto_helsida

Övervåningarna öppnas upp på Mälartåg

Nyheter Från och med torsdagkväll och successivt under natten mot fredag den 8 december kommer övervåningarna på Mälartågs dubbeldäckare att åter öppnas för resenärer. Detta sker efter att en säkerhetsutredning konstaterat att ingen säkerhetsrisk föreligger.

pantamera_avc_helsida
joes-helsida
wenngarn_jul_helsida

Tekniska Problem Störde VMA-testet

Nyheter Måndagens välkända VMA-test (Viktigt Meddelande till Allmänheten) ställdes inför oväntade tekniska hinder, vilket resulterade i att varningssignalen inte nådde stora delar av centrala Stockholm och norra delar av länet.

storemore_helsida

Misstänkt brand i byggbarack

Nyheter Tidigt på morgonen den 5 december rapporterades en brandincident i Steninge slottsby, där en byggbarack på Mejeriets väg engagerade räddningstjänsten och polisen.

slottsby_helsida
connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ica_outsider
swedol_outsider
nrh_sigtuna
connys
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
storemore_out
joes_outsider
wnngarn_jul_outsider
slottsby_outsider
centrum_outsider_host