centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Hälften av barngrupperna är för stora

Vi Lärare anser att barngrupperna är för stora i förskolan i kommunen.

centrum_artikel_host

Riktlinjen för barngrupper är tolv, i Sigtuna kommun är 55 procent av barngrupperna över 12 stycken till antalet. Något som Vi Lärare är kritiska till. Trenden är dock sjunkande då det sedan 2021 gått ner från 64 procent.
– Det är oerhört allvarligt att vi nu ser ett negativt trendbrott. Utvecklingen går åt helt fel håll. Utan tvingande regleringar och med kommunernas allt mer ansträngda ekonomi är risken stor att barngrupperna kommer att bli större och personalen mindre, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Siffrorna från Vi Lärare visar att även 59 procent av barngrupperna inrymmer mer än 15 barn och att andelen i personalen som har förskollärarexamen uppgår till 26 procent. Sigtunas siffror är dock långt ifrån värst. I Salem var 80 procent av barngrupperna för stora. Jämfört med grannkommunerna ligger Väsby på 73 procent, Vallentuna 53 procent och Bro 41 procent. Bro och Danderyd anses bäst i klassen med bara drygt 4 av 10 grupper som är för stora.

mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

brobygget_2024
pantamera_avc_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

connys_helsida
centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
connys
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider