centrum_panorama_hostshopping
Marie Axelsson och GunillaJohanssonFoto: Pressbild/Socialdemokraterna

Grundstrukturen inom äldreomsorgen måste stärkas

Av samtliga coronasmittade som är 70+ i Sigtuna kommun är drygt 28 procent brukare inom hemtjänsten, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Det är den tredje högsta siffran i Stockholms län.

centrum_artikel_host

Detta om något visar på att det är något som brister inom hemtjänsten och vi har svårt att bortse från det faktum att det var just denna verksamhet som den moderatledda kommunledningen lade ut på privat regi mitt under den pågående första smittspridningsvågen i våras.

Det senaste året har till stor del präglats av coronapandemin och att upprusta äldreomsorgen med tydliga och uppgraderade riktlinjer för att stärka kompetensen hos personalen. Nu är samhället mitt uppe i den andra vågen och smittspridningen biter sig fast både inom hemtjänsten och inom särskilda boenden för äldre. Det är dags att ta ett krafttag kring denna problematik. Det är strukturen i vår kommunala äldreomsorg som måste angripas. Kritiken från Coronakommissionen om landets äldreomsorg är omfattande.

Det första som behöver göras är att minska antalet tim- och deltidsanställda och samtidigt öka andelen heltidsanställda. Då uppnår man snabbare en balans av kunskap och kompetens då inom äldreomsorgen. Utbildade undersköterskor krävs och sjuksköterskor som kan handleda och vara deras stöd samt ansvara för den medicinska kompetensen inom särskilda boenden.

Ett exempel på detta kan vi se i Norge och Danmark. De har inte så många coronasmittade inom äldreomsorgen vilket, inte är så konstigt eftersom deras äldreomsorg har högre bemanning, högre kunskapsnivå, färre timanställda och även färre privata aktörer.

Stora förändringar har genomförts de tre senaste åren sedan högerpartierna tog över kommunstyret i Sigtuna kommun. Bemanningen och även den medicinska kompetensen har minskats. Besparingarna som gjorts de tre senaste åren fick konsekvenser för våra särskilda boenden. All offentlig hemtjänst i kommunen utförs idag av två privata företag. Brukarna tilldelades ett företag och kunde inte själva välja vilket de ville ha. Enligt uppföljningar som gjorts har vi hittills inte sett att det blivit någon ökning av kvaliteten sedan de privata utförarna tog över. Vissa hemtjänstgrupper har däremot fått ett sämre resultat. Synpunkter som framkommit från brukarna är att verksamheten är rörig, dåligt planerad, dåligt bemötande och inte prisvärd.

Vi instämmer i PRO:s kritik, äldreomsorgen behöver mer resurser. Därför satsade vi Socialdemokrater i vår skuggbudget totalt 10 miljoner mer på äldreomsorgen än vad den moderatledda kommunledningen lade in.

Sigtuna kommuns äldre behöver ett omsorgslyft, detta om något har blivit självklart i och med pandemin.

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd
  • Gunilla Johansson (S), 2:e vice ordförande, Äldre- och omsorgsnämnden

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

connys_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

centrum_host_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

mp_tack_helsida
brobygget_2024
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider
brobygget_outsider