centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Gränspolisen i insats mot kriminell ekonomi på Arlanda

24 oktober arbetade polisen hårt på Arlanda flygplats för att bekämpa brottslig ekonomi. De använde olika metoder för att praktisera den nya lagen som ger dem ökade befogenheter i områden nära gränserna.

centrum_artikel_host

Polisen genomförde omkring tjugo kontroller av personer under tisdagen på Arlanda flygplats. Dessa kontroller hjälpte polisen att samla information om penningtvättbrott, terrorism och brott som är kopplade till kriminella gäng.

Dessutom upptäckte polisen fall av bidragsbrott mot Försäkringskassan och genomförde utmätningar av kontanter och egendom på uppdrag av Kronofogdemyndigheten. De gjorde också en orosanmälan enligt socialtjänstlagen, SoL 14§.

Tullverket arbetade i samarbete med polisen vid denna insats. Enligt Johan Gustafsson, gruppchef på LPO Arlanda, är samarbete avgörande för att bekämpa brottslig ekonomi och uppnå goda resultat.

En viktig del av detta arbete är den nya lagen som ger polisen ökade befogenheter i områden nära gränserna. Tidigare var polisen mycket beroende av Tullverket när det gällde att göra kontroller på platser som Arlanda flygplats. Nu har de samma verktyg som Tullverket, vilket enligt Therese Rosengren, biträdande chef på LPO Arlanda, gör deras arbete enklare och mer effektivt.

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

connys_helsida
centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

pantamera_avc_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
pantamera_out
mp_tack_outsider
connys
fritidsbanken_outsider