vinter_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Gemensam skogsstrategi i länet

Länsstyrelsen har antagit en gemensam strategi för skogar i länet: - Vi behöver göra skogen och dess betydelse och möjligheter mer känd. Det övergripande målet är att ha en livskraftig och varierad skogsnäring i länet, med hållbarhet och tillväxt i fokus, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

centrum_artikel_host

Länets skogar har stor betydelse för invånarnas rekreation, hälsa och sysselsättning samt att de bidrar till samhällsviktig klimatnytta, ren luft och mångfald. Nu lanseras en gemensam strategi för skogarna från Länsstyrelsens sida som ska arbeta tillsammans med de 26 kommunerna.
– Vi behöver göra skogen och dess betydelse och möjligheter mer känd. Det övergripande målet är att ha en livskraftig och varierad skogsnäring i länet, med hållbarhet och tillväxt i fokus. Vi eftersträvar skogar som är tillgängliga för alla. Hur viktig närheten till skog och natur är blev tydligt inte minst under pandemin, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Genom att anta en gemensam strategi kan skogarnas resurser nyttas mer effektivt.
– Där ser vi att kommunerna har en nyckelroll. De kan främja skogens värden i samhällsplaneringen och stimulera till ett aktivt brukande av skogen genom att exempelvis fråga efter skogsråvara vid byggnationer. De kan även samverka med markägare inom besöksnäringen. Genom att arbeta aktivt med skogens värden och friluftslivsåtgärder kan de bidra till ökad folkhälsa hos länets invånare, fortsätter Sven-Erik Östberg.

Innovationer från skogen kan även ersätta produkter som plast och betong. Som regional resurs har Länsstyrelsen identifierat fyra insatsområden för hur den ska nyttjas på bästa sätt. Dels skogen i samhällsplaneringen, ett hållbart skogsbruk, Stockholm som marknad och värdeskapande besök i skogen.
– Dialog och samverkan med aktörer från länet har varit en förutsättning för framtagandet av strategin. Den är även en förutsättning för genomförandet av de handlingsplaner som nu ska tas fram utifrån strategins inriktning och utpekade insatsområden, säger Sven-Erik Östberg

storemore_helsida

Var tredje elev tar inte gymnasieexamen

Nyheter En ny genomgång av statistik från Skolverket avslöjar att i Sigtuna kommun klarade endast 70 procent av eleverna att ta gymnasieexamen inom tre år. Denna siffra speglar en nationell trend där nästan 30 procent av eleverna i hela landet inte når examen inom samma tidsram.

nrh_sigtuna
defacto_helsida

Trafikolycka på E4:an vid Arlanda

Blåljus En trafikolycka som involverar fyra personbilar inträffade på E4 vid trafikplats 181 Arlanda i riktning mot Stockholm. Polisen kontaktades om händelsen och är på plats.

oppethus_dec
vinter_helsida

Fortsatta trygghetsvandringar i kommunen

Nyheter Sigtuna kommun har återigen genomfört en trygghetsvandring i samarbete med flera andra viktiga aktörer. Detta initiativ syftar till att få en heltäckande översikt av olika områden och att identifiera sätt att gemensamt öka tryggheten.

Vintertidtabellen startar 10 december

Nyheter Sommartidtabellen går i ide och 2024 års tidtabell träder i kraft den 10 december 2023 för kollektivtrafiken. Förändringarna är redan synliga på SL-appen och sl.se för resenärer som vill förbereda sig i förväg.

joes-helsida

Morgonkollen

Notiser Morgonkollen med märsta.nu: Snöfall och kyligt väder förväntas

connys_helsida

Julgransflygning över Märsta 18 december

Nyheter Det närmar sig årets sista gång för Flygskolan att utföra julgransflygning med SK 60, och det blir en särskild händelse då det är den sista gången detta genomförs med detta flygplan. Den planerade formationsflygningen är tänkt att sträcka sig över Mälardalen och Östergötland den 18 december. Dock är exakt tid ännu inte fastställd.

Många tog ställning mot mäns våld mot kvinnor

Nyheter Valsta var under torsdagskvällen platsen för den årliga ljusmanifestationen med fokus på att uppmärksamma och bekämpa mäns våld mot kvinnor världen över. För femte året samlades engagerade individer och representanter från olika föreningar och organisationer för att stödja nolltolerans mot våldet.

ica_helsida

Inkomstklyftorna ökar i kommunen

Nyheter I Sigtuna kommun växer de ekonomiska klyftorna markant. I Til-Munkholmen-området är den disponibla inkomsten mer än dubbelt så hög jämfört med Centrala Valsta.

Morgonkollen

Notiser Kylig morgon med normal trafik och mindre påverkan på busstrafik i Sigtuna

pantamera_avc_helsida

Morgonkollen

Notiser Morgonkollen 23 november: märsta.nu informerar om väder, trafik och blåljus

wenngarn_helsida

Vädervarning i kommunen för onsdag

Notiser SMHI utfärdar en vädervarning för Sigtuna kommun med en Gul varning för Vind i kombination med snöfall. Under tiden från onsdag eftermiddag till natt mot torsdag förväntas en kombination av snöfall och kraftiga vindar skapa potentiella problem i trafiken.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

oppethus_out
swedol_outsider
joes_outsider
vinter_outsider
nrh
pantamera_out
storemore_out
wenngarn_outsider
ica_outsider
ridskola_2020_outsider
connys