centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Gemensam skogsstrategi i länet

Länsstyrelsen har antagit en gemensam strategi för skogar i länet: - Vi behöver göra skogen och dess betydelse och möjligheter mer känd. Det övergripande målet är att ha en livskraftig och varierad skogsnäring i länet, med hållbarhet och tillväxt i fokus, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

centrum_artikel_host

Länets skogar har stor betydelse för invånarnas rekreation, hälsa och sysselsättning samt att de bidrar till samhällsviktig klimatnytta, ren luft och mångfald. Nu lanseras en gemensam strategi för skogarna från Länsstyrelsens sida som ska arbeta tillsammans med de 26 kommunerna.
– Vi behöver göra skogen och dess betydelse och möjligheter mer känd. Det övergripande målet är att ha en livskraftig och varierad skogsnäring i länet, med hållbarhet och tillväxt i fokus. Vi eftersträvar skogar som är tillgängliga för alla. Hur viktig närheten till skog och natur är blev tydligt inte minst under pandemin, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Genom att anta en gemensam strategi kan skogarnas resurser nyttas mer effektivt.
– Där ser vi att kommunerna har en nyckelroll. De kan främja skogens värden i samhällsplaneringen och stimulera till ett aktivt brukande av skogen genom att exempelvis fråga efter skogsråvara vid byggnationer. De kan även samverka med markägare inom besöksnäringen. Genom att arbeta aktivt med skogens värden och friluftslivsåtgärder kan de bidra till ökad folkhälsa hos länets invånare, fortsätter Sven-Erik Östberg.

Innovationer från skogen kan även ersätta produkter som plast och betong. Som regional resurs har Länsstyrelsen identifierat fyra insatsområden för hur den ska nyttjas på bästa sätt. Dels skogen i samhällsplaneringen, ett hållbart skogsbruk, Stockholm som marknad och värdeskapande besök i skogen.
– Dialog och samverkan med aktörer från länet har varit en förutsättning för framtagandet av strategin. Den är även en förutsättning för genomförandet av de handlingsplaner som nu ska tas fram utifrån strategins inriktning och utpekade insatsområden, säger Sven-Erik Östberg

mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
connys