socialdemokraterna_maj_panorama
Catarina Kignell-Lallo, styrelseledamot Miljöpartiet Sigtuna och Karolina Windefalk, gruppledare Miljöpartiet SigtunaFoto: MP

Ge rosersbergarna sista ordet om vattenlandets placering

Många rosersbergare uttrycker en stark oro för vad konsekvenserna kan bli om ”Sveriges största vattenland” byggs intill Rosersbergs villasamhälle.

centrum_artikel_host

Bland de många synpunkter som lämnats in av privatpersoner finns en befogad oro för miljökonsekvenser som ökade luftföroreningar, fler trafikstockningar, ökad nedskräpning, ökad otrygghet när det blir en stor tillströmning av människor, och inte minst en oro för att Rosersberg ska tappa sin genuinitet som litet samhälle. Men det finns också de som å andra sidan ser en lyx i att få gångavstånd till ett äventyrsbad.

Miljöpartiet har inga invändningar mot att det byggs ett vattenland, men det finns bättre platser i vår kommun för en sådan anläggning än på högproduktiv åkermark i en ekologiskt och kulturellt känslig miljö. Ett vattenland är knappast att betrakta som ”ett väsentligt samhällsintresse”, vilket är ett krav för att bebygga odlingsbar jordbruksmark, enligt Miljöbalken. Att asfaltera åkermark går på tvärs mot det arbete som behöver göras när vi befinner oss i en kris för både klimat, biologisk mångfald och framtida matproduktion.
Vi behöver också kasta ett öga bakåt i tiden.

1992 invigdes köpcentret Eurostop. Drygt 20 år senare stängdes det ner. Om det skulle visa sig att vattenlandet inte bär sig, vad händer då? Ett eventuellt bygge av ”Sveriges största vattenland” kommer att ha stor inverkan på närmiljön för de boende i Rosersbergs villastad. Beslutet måste ha demokratisk förankring och ska därför avgöras av dem som kommer att påverkas mest – de boende i Rosersbergs villastad. Den respekten måste vi visa rosersbergarna.

  • Karolina Windefalk, gruppledare Miljöpartiet Sigtuna
  • Catarina Kignell-Lallo, styrelseledamot Miljöpartiet Sigtuna
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

connys_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

eldsjal2024_helsida
forstamaj_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

centrum_host_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

pantamera_avc_helsida

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

mp_helsida_eu

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna
pantamera_out