nationaldagen_pan
Emel Karakaya och Marie AxelssonFoto: Pressbild

Ge kommunens ungdomar en chans

Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

centrum_artikel_host

När Moderaterna tog över makten i Sigtuna kommun 2017 tog de bort sommarjobbsgarantin och införde betygskrav. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun anser att elever som inte klarar av att få godkänt i kärnämnena bör erbjudas lovskola men detta bör inte vara ett villkor för att de ska kunna få ett sommarjobb. Moderaternas politik riskerar att vi går miste om möjligheten att förse många ungdomar med vad som ofta är deras första jobb, referens och erfarenhet av arbetslivet. Alla ungdomar har inte samma förutsättningar.

Betygskravet spelar in i en redan allmänt känd vetskap om att barn till högutbildade föräldrar presterar bättre i skolan än barn till föräldrar utan eftergymnasial utbildning. Samtidigt är det ingen hemlighet att kommunens skolor måste rustas upp för att fler ungdomar ska nå betyget godkänt. Betygskraven riskerar därför att leda till att ungdomar som redan har det svårt i skolan, får det ännu svårare att sysselsätta sig under sommaren och försämrar även deras möjligheter till att få jobb senare i livet.

Forskaren Majsa Allelin, doktor i socialt arbete på Södertörns högskola, bekräftar misstankarna om betygskraven. I en intervju med Dagens ETC säger hon att snarare än att verka motiverande skulle betygskrav ”…bara leda till en sortering och att de som har goda socioekonomiska förutsättningar fortsätter att ha det bättre, medan de som är i behov av symboliskt erkännande och materiella förutsättningar för att klara sig återigen utesluts.”.

Med andra ord blir Moderaternas politik en dubbelbestraffning mot de ungdomar som redan har det allra svårast.

När vi socialdemokrater styrde Sigtuna kommun kunde vi garantera sommarjobb för alla ungdomar som gick på gymnasiet. I ett nära samarbete med det lokala närings- och föreningslivet i kommunen kunde vi underlätta ungdomars entré på arbetsmarknaden. Den låga ungdomsarbetslösheten som reformen resulterade i bevisade att satsningen på sommarjobbsgarantin var välinvesterade pengar. Nu har vi inom politiken en chans att förhindra att ungdomar hamnar på glid och på så sätt skapa en tryggare kommun för oss alla. På sikt vill vi införa en sommarjobbsgaranti för alla årskurser på gymnasiet.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd i Sigtuna kommun
  • Emel Karakaya (S) 2:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

centrum_host_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

seniormassa_pan
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

bygdensdag_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

mp_helsida_eu
eldsjal2024_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

pantamera_avc_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

bygdensdag_outsider
nationaldag_outsider
eldsjal2024_out
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
seniormassa_outsider
nrh_sigtuna