kommun_skoterska
Emel Karakaya och Marie AxelssonFoto: Pressbild

Ge kommunens ungdomar en chans

Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

centrum_artikel_host

När Moderaterna tog över makten i Sigtuna kommun 2017 tog de bort sommarjobbsgarantin och införde betygskrav. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun anser att elever som inte klarar av att få godkänt i kärnämnena bör erbjudas lovskola men detta bör inte vara ett villkor för att de ska kunna få ett sommarjobb. Moderaternas politik riskerar att vi går miste om möjligheten att förse många ungdomar med vad som ofta är deras första jobb, referens och erfarenhet av arbetslivet. Alla ungdomar har inte samma förutsättningar.

Betygskravet spelar in i en redan allmänt känd vetskap om att barn till högutbildade föräldrar presterar bättre i skolan än barn till föräldrar utan eftergymnasial utbildning. Samtidigt är det ingen hemlighet att kommunens skolor måste rustas upp för att fler ungdomar ska nå betyget godkänt. Betygskraven riskerar därför att leda till att ungdomar som redan har det svårt i skolan, får det ännu svårare att sysselsätta sig under sommaren och försämrar även deras möjligheter till att få jobb senare i livet.

Forskaren Majsa Allelin, doktor i socialt arbete på Södertörns högskola, bekräftar misstankarna om betygskraven. I en intervju med Dagens ETC säger hon att snarare än att verka motiverande skulle betygskrav ”…bara leda till en sortering och att de som har goda socioekonomiska förutsättningar fortsätter att ha det bättre, medan de som är i behov av symboliskt erkännande och materiella förutsättningar för att klara sig återigen utesluts.”.

Med andra ord blir Moderaternas politik en dubbelbestraffning mot de ungdomar som redan har det allra svårast.

När vi socialdemokrater styrde Sigtuna kommun kunde vi garantera sommarjobb för alla ungdomar som gick på gymnasiet. I ett nära samarbete med det lokala närings- och föreningslivet i kommunen kunde vi underlätta ungdomars entré på arbetsmarknaden. Den låga ungdomsarbetslösheten som reformen resulterade i bevisade att satsningen på sommarjobbsgarantin var välinvesterade pengar. Nu har vi inom politiken en chans att förhindra att ungdomar hamnar på glid och på så sätt skapa en tryggare kommun för oss alla. På sikt vill vi införa en sommarjobbsgaranti för alla årskurser på gymnasiet.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd i Sigtuna kommun
  • Emel Karakaya (S) 2:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
connys_helsida

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

nrh_sigtuna

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Insändare Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

ica_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

mp_ute_helsida
pantamera_avc_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

defacto_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

centrum_host_helsida

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

adhd_kommun

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

joes-helsida

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Insändare Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

Insändare Bostadsbristen i Sigtuna kommun och i övriga Stockholms län utgör ett allvarligt problem, särskilt för dem som lever i våldsamma relationer och söker ny bostad. Dessa människor ställs inför svåra val, inklusive att fly från sina hem och söka skydd på skyddade boenden. Tyvärr är tillgången till denna typ av boenden ofta begränsad, vilket lämnar många utan någonstans att ta vägen.

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
kommun_adhd_outsider
centrum_outsider_host
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
ica_outsider
nrh
joes_outsider
pantamera_out
kommun_skoterska_outsider
mp_ute_outsider