sap_feb_pan
Foto: Pressbild/Malin Gavelin

Gata i Rosersberg kan prisas

Västra Rosersberg som fått ny gata kan få priset Årets bygge inom kategori Infrastruktur.

centrum_artikel_host

I Västra Rosersberg har en ny gata med Vatten/Avlopp byggts. Projektet beskrivs som ett föredömligt anläggningsprojekt med fossilsnåla ledningsrör, respekt för biologisk mångfald och smart hantering av schaktmassor. Dessutom har man hållit budget och avslutat arbetet tre månader före deadline.

Årets Bygge 2023 består av sex kategorier, projektet i Rosersberg har nominerats inom Infrastruktur. Vatten/Avlopp har byggts tillsammans med en gata som inkluderar trafik, cykelbana, fiber, el fjärrvärme, dagvatten, skyddsvall och två stora dagvattendammar. Käppalatunneln har även anslutits till projektet, vilket är en 60 kilometer lång bergtunnel från 1969 och som betjänar drygt en halv miljon stockholmares avloppsvatten.
– Vi har haft ett nära samarbete med beställaren och kunnat hantera saker på ett väldigt bra sätt i projektet. Det kändes som en samverkansentreprenad, trots att det inte var det, säger Ulf Eriksson, entreprenadchef på SH Bygg, sten och anläggning.

fritidsbanken_sportlov
funkisfest_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

pantamera_avc_helsida
skridskodisco_helsida

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

centrum_host_helsida

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

steningekompani_helsida
spedition_helsida
sportlov

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
connys
spedition_outsider
centrum_outsider_host
stentekompani_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
skridskodisco_outsider