sap_feb_pan
Foto: Daniel Iskandar

Fyrfackskärlen rullas ut

Under nästan ett och ett halvt år har förberedelserna pågått för att rulla ut de nya fyrfackskärlen i kommunen.

centrum_artikel_host

Som märsta.nu rapporterat kommer de nya fyrfackskärlen för avfallsinsamling att rulla ut under hösten. Först ut är fritidshusen som får sina kärl utbytta redan på måndag.
– I Sigtuna kommun kommer villahushållen att få sina fyrfackskärl i slutet av november. Från och med vecka 43 kommer samtliga villahushållsägare att få nya tömningsdagar, säger Patrik Magnusson, projektledare på Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Sigtuna tillsammans med Håbo, Bro och Knivsta har gjort en gemensam upphandling om det nya avfallsinsamlingssystemet med fyrfackskärl istället för dagens två kärl. Tills dess att samtliga fått sina kärl kommer mat och restavfall tömmas samtidigt enligt schemat. En app, SIVAB, lanseras och där finns information om öppettider på Återvinningscentralen, återvinningsstationer med mera:
– Vi vill förenkla för våra kommuninvånare. Från och med mitten av oktober lanserar vi vår nya app. Där kan man bland annat få påminnelser direkt i mobilen om när det är dags att ställa ut sina kärl för tömning, säger Winand Hendriks, avfallschef på Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

pantamera_avc_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

centrum_host_helsida
connys_helsida
funkisfest_helsida
steningekompani_helsida
spedition_helsida
EXTRA

Fyra döms efter brutal misshandel

Nyheter Fyra personer döms efter en brutal misshandel på Tingvallavägen i Märsta. En man drogs in i en bil av de fyra männen och utsattes sen för slag och sparkar.

sportlov
fritidsbanken_sportlov

Renovering av Stora Gatan startar i mars

Nyheter Arbetet med att förnya Stora Gatan i Sigtuna tar sin början den 4 mars och väntas pågå i två år. Handlare på gatan befarar inkomstbortfall. Vilket kommunen ska kompensera för.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
spedition_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
funkisfest_outsider
connys
pantamera_out