Foto: Pressbild

Fyra av tio fritidshus ägs av kommuninvånare

Kommunen har 441 fritidshus, av dessa är det bara fyra av tio som ägs av kommuninvånare.

Sigtuna kommun har 441 fritidshus, av dessa ägs 6 av 10 av personer som inte är folkbokförda i kommunen. Norrtälje kommun har överlägset flest fritidshus i landet och där ägs 9 av 10 hus av personer som är folkbokförda i andra kommuner. Hela 26 500 fritidshus finns i Norrtälje. Grannkommunen Väsby har 164 fritidshus, där är det 50 procent som ägs av personer som är folkbokförda utanför kommunen.
– Många ägare korsar inte bara en kommungräns för att ta sig till fritidshuset. 199 000 måste även ta sig över en länsgräns för att göra det. Det motsvarar en tredjedel av landets fritidshusägare, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Bostadsmarknaden står sig stark

Bostad Bostadsmarkanden i kommunen visar inga röda siffror för varken bostadsrätter eller villor den senaste tremånadersperioden. Villapriserna har gått upp med hela tolv procent sedan juni.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening