sap_feb_pan
Foto: Polisen

Friande dom överklagas till HD

Riksåklagaren har beslutat att överklaga den friande domen för mordet vid busshållplatsen i Märsta till Högsta domstolen.

centrum_artikel_host

Attunda tingsrätt dömde en 23-årig man för mord vid busshållplatsen i Steninge, domen överklagades till Svea hovrätt som ansåg att det inte är uteslutet med en alternativ gärningsperson och valde att fria. Nu har Riksåklagaren överklagat till Högsta domstolen, ett relativt ovanligt beslut i mordfall.

Anledningen till överklaganden är enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten att det är ett unikt fall eftersom ingen vittnat utan det enbart finns teknisk bevisning. Det rör sig om en skjutning i kriminell miljö där inget vittne kunnat peka ut gärningspersonen. HD behöver uttala sig om kraven på vilken bevisning som är tillräcklig för en fällande dom.
– Sådana här brott utförs ofta hastigt och av maskerade gärningsmän. Det innebär att vittnen och målsäganden sällan har möjlighet att lämna detaljerade berättelser som kan leda till att gärningspersonen identifieras. Det har vi sett exempel på i flera fall under senare år. Och även om det finns vittnesiakttagelser är det vanligt att personerna inte vill medverka i utredningarna. Av det skälet är det särskilt viktigt att domstolarna får vägledning kring hur bevisning ska värderas. Min uppfattning är varje bevis först ska värderas för sig och att man därefter ska göra en sammanvägd bedömning av all bevisning. Så verkar inte hovrätten ha gjort i det här fallet, säger riksåklagare Petra Lundh.

 

centrum_host_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

pantamera_avc_helsida
spedition_helsida
connys_helsida
sportlov
fritidsbanken_sportlov
EXTRA

Fyra döms efter brutal misshandel

Nyheter Fyra personer döms efter en brutal misshandel på Tingvallavägen i Märsta. En man drogs in i en bil av de fyra männen och utsattes sen för slag och sparkar.

steningekompani_helsida
funkisfest_helsida

Renovering av Stora Gatan startar i mars

Nyheter Arbetet med att förnya Stora Gatan i Sigtuna tar sin början den 4 mars och väntas pågå i två år. Handlare på gatan befarar inkomstbortfall. Vilket kommunen ska kompensera för.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

spedition_outsider
centrum_outsider_host
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
connys
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out