sap_feb_pan
Foto: Sigtuna kommun

Fortsatta trygghetsvandringar i kommunen

Sigtuna kommun har återigen genomfört en trygghetsvandring i samarbete med flera andra viktiga aktörer. Detta initiativ syftar till att få en heltäckande översikt av olika områden och att identifiera sätt att gemensamt öka tryggheten.

centrum_artikel_host

Den senaste trygghetsvandringen skedde i Valsta den 20 november med deltagande från över 20 personer från olika organisationer som kommunen, Polisen, Hyresgästföreningen, SigtunaHem och Rikshem. Vandringen sträckte sig från Buregatan till Eddaskolan via Sleipnergatan.

Lola Svensson, samordnare för social hållbarhet på SigtunaHem, betonade vikten av samverkan och samarbete för att skapa förändring. Under vandringen i Valsta uppmärksammades bland annat trasiga lyktstolpar samtidigt som det noterades att gårdarna hade förbättrats och klotter minskat avsevärt.

En av deltagarna, Ulf Lamvert, säkerhetsstrateg på Sigtuna kommun, underströk trygghetsvandringarnas vikt i kommunens arbete för ökad trygghet. Deltagandet ger en samlad bild av områden och möjligheten att identifiera områden där förändring behövs. Det möjliggör också möten och dialog mellan olika aktörer för framtida samarbete.

Trygghetsvandringen följs upp med ett möte efter årsskiftet där kommunen går igenom protokollet från vandringen och granskar genomförda eller planerade åtgärder samt identifierar fortsatta behov. Detta följer en etablerad praxis för att säkerställa effektiva åtgärder för att öka tryggheten i kommunen.

SL i samarbete för fossilfri framtid

Notiser Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

skridskodisco_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
foraldranatverk_helsida
steningekompani_helsida
pantamera_avc_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

funkisfest_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
skridskodisco_outsider
foraldranatverk_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
stentekompani_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out