Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Andelen allmännytta minskar för sjunde året i rad

Allmännyttan uppges minska i Sigtuna kommun.

Enligt nya statistik från SCB som Newsworthy sammanställt har andelen lägenheter ägda av allmännyttan minskat både nationellt och i Sigtuna kommun. I fjol låg denna andel på 33 procent i Sigtuna, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Detta avslöjar att trenden med minskande allmännytta har fortsatt under det senaste decenniet.

I jämförelse med hela länet ligger andelen allmännytta i Sigtuna något högre, med 33 procent av lägenheterna i flerfamiljshus. Trots detta har det skett en betydande nedgång sedan 2013, där andelen minskat med hela 13 procent. Förra året minskade andelen för sjunde året i rad.

Av alla bostäder i Sigtuna kommun är 61 procent belägna i flerfamiljshus. Detta inkluderar enbart den del av bostadsbeståndet som består av lägenheter. I vissa andra kommuner finns även småhus som ägs av allmännyttan, men så är inte fallet i Sigtuna.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Bostadsmarknaden står sig stark

Bostad Bostadsmarkanden i kommunen visar inga röda siffror för varken bostadsrätter eller villor den senaste tremånadersperioden. Villapriserna har gått upp med hela tolv procent sedan juni.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening