centrum_panorama_hostshopping
Området som ska kameraövervakas i Valsta och Märsta till och med början av 2024.Foto: Polisen

Fortsatt drönarövervakning i Märsta och Valsta

Polisen i region Stockholm har fattat beslutet att förlänga kamerabevakningen i flera områden genom användning av Unmanned Aircraft System (UAS).

centrum_artikel_host

Detta inkluderar särskilt ett område beläget i Märsta/Valsta, där syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten efter flera allvarliga våldsbrott i nätverksmiljö. Beslutet sträcker sig fram till och med den 8 januari 2024.

Kamerabevakning med drönare har blivit allt vanligare i polisens arbete med att övervaka och skydda samhällen runt om i världen. Genom att använda UAS får polisen en flexibel och kostnadseffektiv lösning för att övervaka områden som är svåråtkomliga eller där traditionell övervakning inte ger tillräcklig täckning.

Det utökade beslutet att använda drönare för kamerabevakning i Stockholms län kommer som ett svar på de grova våldsbrotten som har skett i Märsta/Valsta-området. Genom att ha en ökad närvaro och övervakning förväntar sig polisen att kunna avskräcka potentiella brottslingar och snabbt ingripa vid eventuella incidenter.

Drönarna som används för kamerabevakningen är utrustade med avancerad bild- och videokapacitet, vilket ger polisen möjlighet att samla in värdefulla bevis och övervaka misstänkta aktiviteter på marken. Insamlat material kan sedan användas i utredningar och vid rättsliga åtgärder för att säkerställa en ökad framgång vid upplösningen av brott.

Det är viktigt att notera att kamerabevakningen med UAS kommer att utföras vid behov och endast riktas mot områden där det finns starka indikationer på brottsaktivitet. Polisen är medveten om integritetsfrågor som är kopplade till övervakningstekniken och försäkrar allmänheten om att lagliga och etiska riktlinjer kommer att följas noggrant under kamerabevakningen.

Det förlängda beslutet om kamerabevakning med drönare är en del av polisens strategi för att stärka brottsbekämpningen och förbättra tryggheten i Märsta/Valsta-området.

Denna text genererades med en textrobot

mp_tack_helsida
brobygget_2024
centrum_host_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
connys
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider