eu_valet_panorama
Pernilla Bergqvist (L)Foto: Sigtuna kommun/Kari Kohvakka

Förstärkning på Framtidens skolbibliotek och källkritik

Den 6 januari 2021 kunde vi i USA se de yttersta konsekvenserna vad omfattande spridning av falska nyheter och bristande källkritik kan få genom stormning av Kapitolium.

centrum_artikel_host

Under mer än fyra år har den tidigare amerikanske presidenten Donald Trump spridit konspirationsteorier och falska nyheter, som efter hans valförlust i november 2020 intensifierades. Man kan se detta som en attack mot demokratin, som även är satt under press hos oss i Sverige och i andra länder. Det beror bland annat på desinformation och propaganda, våldsbejakande extremism, hot mot journalister och politiker samt lägre valdeltagande. Vi måste ta detta på allvar och även rusta oss här i Sverige och engagera oss ännu mer för demokratin i vårt land och här i Sigtuna kommun.

Inom ramen för vår lokala plan kring Framtidens skolbibliotek har verksamheten kring skolbiblioteken tidigare förstärkts och vi gör nu ytterligare satsningar 2021 på 1 miljon kronor. Det är väl investerade pengar eftersom vi vet att språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Här spelar skolbiblioteken en stor roll för våra elever – både när det gäller att stärka elevernas läsförmåga, som vi vet höjer kunskapsresultaten, och kompetenser i medie-och informationskunnighet. Allt detta behövs för att våra elever ska kunna lyckas i skolan, bli mer bildade och vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället.

Dessvärre ser vi att läsintresset är betydligt lägre i Sverige än i övriga EU/OECD-länder och jag anser att vi behöver stå på barrikaderna när det gäller dessa frågor. Goda vanor börjar tidigt och därför arbetar även våra förskolor mer med språkutveckling, läsmiljöer och läsningens betydelse. I grundskolan kommer våra skolor bland annat att belysa, knyta ihop och skapa medvetenhet kring olika läsaktiviteter.

Ett särskilt fokus ska ligga på medie- och informationskunnighet och då i synnerhet källkritiska förhållningssätt. Vi har nu sett de yttersta konsekvenserna av när falska nyheter och konspirationsteorier sprids och där sanningen är beroende på hur personer känner, inte objektiva fakta och siffror. Därför är vår satsning på Framtidens skolbibliotek oerhört viktig och något som vi även framöver ska fortsätta utveckla och förstärka.

  • Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

centrum_host_helsida
connys_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

sigtunakampen_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

eldsjal2024_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
eu_valet_outsider
connys
sigtunakampen_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host