centrum_panorama_hostshopping
Foto: Magnus Granhagen

Förslaget: Stoppa cirkusar i kommunen

En kommuninvånare anser att kommunen inte bör upplåta mark åt cirkus: - Vi vet alla hur dåliga förhållanden dessa djur lever i och hur de behandlas, skriver kommuninvånaren i ett medborgarförslag.

centrum_artikel_host

I augusti drabbades en cirkus i kommunen av sabotage då deras affischer hade klistrats över med ”Inställt”. En aktion som dock inte drabbade evenemanget som kunde genomföras som planerat. Nu kommer ett medborgarförslag om att kommunen inte ska upplåta mark till cirkusar. Förslaget tas upp på nästa fullmäktigesammanträde:
– Vi vet alla hur dåliga förhållanden dessa djur lever i och hur de behandlas. Det passar inte en kommun som Sigtuna att faktiskt uppmuntrar till att detta kan fortsätta, står det i förslaget.

centrum_host_helsida
eldsjal2024_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

mp_helsida_eu
sigtunakampen_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
ridskola_2020_outsider
sigtunakampen_outsider
eldsjal2024_out
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
eu_valet_outsider
connys