centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Förskolebibliotek startas upp

Sigtuna kommun startar upp förskolebibliotek för barn mellan 0-6 år.

centrum_artikel_host

Förskolebibliotek har funnits på två förskolor i kommunen, nu kommer samtliga att få tillgång till dessa med start under 2022.
– Forskning visar att läsförmågan är viktig för barns skolframgång, bildning och möjligheter i livet. Vi har länge satsat på skolbibliotek och läsfrämjande insatser och nu har turen kommit till förskolan. Goda vanor börjar tidigt, och min vision är att Sigtuna ska vara den bästa kommunen i landet på att väcka längtan hos barn och unga att läsa mer, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Biblioteken kommer även att reserverade avdelningar med läsplatser där det finns ett urval av lämpliga böcker.
– Det var viktigt för oss när vi utvecklade konceptet förskolebibliotek att inte bara fokusera på sagor och bilderböcker, som man brukar, utan vi har låtit exempelvis kartböcker, faktaböcker, biografier, textlösa böcker, kokböcker och konstböcker finnas med i lärmiljöer och i undervisning i förskolan. Böckerna finns med i alla sammanhang på avdelningen, till exempel i bygghörnan och i ateljén, eller när barnen gestaltar berättelserna i sin lek. Pedagogerna tar även med sig böcker ut på gården, säger Eva Söderberg, pedagogista och projektledare för förskolebiblioteken på Sigtuna kommun.

Efter årsskiftet införs förskolebibliotek på Skepptuna, Odensala, Silverskatten och Växthuset. Därefter kommer biblioteken att introduceras på förskolor i socialt utsatta områden. Satsningen är möjlig genom statsbidrag.

centrum_host_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

connys_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
pantamera_out
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
connys