centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

centrum_artikel_host

Tidigare i veckan meddelade Svenskt Näringsliv att resultatet från deras enkäter till företagare i kommunen sammanställts. Minskad brottslighet var prioriterat enligt företagare som svarat.

Enkäten avslöjar att företagens allmänna omdöme om företagsklimatet i Sigtuna kommun har förbättrats något. Dessutom har både tjänstemännens attityder och dialogen mellan kommunens beslutsfattare och företagen visat positiva tecken.

”Det är glädjande att företagen som svarat på enkäten tycker att företagsklimatet blir bättre. För oss är det en prioriterad fråga och enkäten ger oss viktig feedback. Vi har som mål att Sigtuna kommun ska ha ett företagsklimat i toppklass. Jag är inte nöjd förrän vi når dit,” säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

Trots framstegen identifierade företagen områden där förbättringar behövs. Kommunen fick inte godkänt betyg på tre parametrar: tillgång till relevant kompetens, skolans kontakter med lokala näringslivet och upphandling. Dessutom önskar sex av tio företag i Sigtuna kommun satsningar på minskad brottslighet och ökad trygghet. Företagen vill även se kortare handläggningstider och förbättringar av det lokala vägnätet.

”Vi är glada över att se att våra insatser för att förbättra företagsklimatet ger resultat,” säger Annika Bröms, näringslivschef i Sigtuna kommun. ”Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att stärka dialogen med företagen och skapa ännu bättre förutsättningar för företagande i kommunen.”

fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
brobygget_2024
centrum_host_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out