socialdemokraterna_maj_panorama
Foto: Pressbild/If

Företagarna larmar: Kompetensbristen kostar över 200 miljoner

Ett nyligen publicerat uttalande från Företagarna kastar ljus över den utbredda bristen på rätt kompetens inom småföretagen i Sigtuna kommun och runtom i Stockholmsregionen.

centrum_artikel_host

Enligt deras beräkningar står över 800 småföretag i Sigtuna inför en utmaning: de har cirka 1 600 jobb som de inte lyckats fylla på grund av bristande kompetensmatchning. Detta resulterar i förlorade intäkter som enligt uppskattningar skulle kunna uppgå till cirka 210 miljoner kronor per år, om varje otillsatt tjänst kunde fyllas.

Företagarna betonar att detta inte enbart är en lokal fråga. I hela Stockholmsregionen finns det enligt deras rapport över 76 000 vakanta jobb i småföretag på grund av rekryteringsutmaningar. Om dessa tjänster kunde fyllas skulle det resultera i en imponerande ökning av skatteintäkterna, uppskattat till 9,7 miljarder kronor årligen för regionen och kommunerna.

Regionchefen för Företagarna, Bengt Bengtsson, kommenterade de alarmerande siffrorna genom att påpeka den potentiella positiva effekten av ökade skatteintäkter för välfärden. Han menade att med de extra tio miljarder kronorna per år som dessa tillsatta tjänster skulle kunna generera, skulle man kunna anställa omkring 15 000 ytterligare medarbetare inom den kommunala och regionala välfärden.

En av de största utmaningarna som småföretag i regionen står inför är svårigheten att hitta kandidater med rätt erfarenhet, attityder och egenskaper. Företagarna pekar på de höga kostnaderna för att anställa i Sverige som en av de huvudsakliga orsakerna till detta. Enligt Eurostat har Sverige näst högst arbetsgivaravgifter i EU, vilket avskräcker många företag från att chansa på rekryteringar utanför deras egna nätverk.

För att mildra situationen föreslår Företagarna åtgärder som att öka samarbetet mellan skolor och företag, uppmuntra ungdomsföretagande och möjliggöra för unga att söka subventionerade feriejobb även inom småföretag.

mp_helsida_eu
centrum_host_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida
forstamaj_helsida

Här renas tusentals liter vatten om dagen

Näringsliv Arlandastad Group engagerar sig i utvecklingsprojekt som syftar till att göra en positiv skillnad för samhället och miljön. I östra Arlandastad har det anlagts dammar som renar tusentals liter vatten om dagen.

eldsjal2024_helsida

Log Max etablerar hos DSV i Rosersberg

Näringsliv Log Max, en ledande tillverkare av moderna skördaraggregat för skogsmaskiner, har valt att samarbeta med DSV för hanteringen av deras reservdelslager på DSV:s logistikcenter i Rosersberg.

Så dyra är Arlandas räksmörgåsar

Näringsliv En diskussion om de höga priserna på flygplatserna i Sverige fick ny fart när SEB:s seniorekonom Johan Javeus delade med sig av sina erfarenheter på den sociala medieplattformen X i höstas.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
eldsjal2024_out
connys
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
mp_eu_outsider
pantamera_out