centrum_panorama_hostshopping
KommunledningenFoto: Pressbild

För tusende gången – hållbarhet är inte enbart klimat- och plakatpolitik

Vi vet inte vad som är mest beklagligt, att småpartierna i oppositionen i Sigtuna inte förstår innebörden av ordet hållbarhet och envisas med att tro att det endast handlar om klimat-, miljö- och plakatpolitik. Eller att de försöker få dig som läsare att tro något som inte alls stämmer.

centrum_artikel_host

För att försöka reda ut några av de frågetecken som finns hos oppositionens småpartier börjar vi som följer. I mål och budget för 2024 beslutades att hållbarhetsmålet skulle integreras i samtliga övergripande mål eftersom hållbarhetsarbetet ska genomsyra alla verksamheter och integreras i servicen till kommuninvånarna och andra samhällsaktörer aktiva i kommunen.

Sigtunas tre övergripande mål är en stabil och hållbar kommunal ekonomi, tjänster av hög kvalitet och en hållbar samhällsutveckling samt en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Därmed ska hänsyn tas till såväl ekonomisk, social som miljömässig hållbarhet i allt kommunen gör. På så sätt kan Sigtuna ge förutsättningar för att stärka kopplingen mellan kommunfullmäktiges mål och de globala målen i Agenda 2030.

Att oppositionens småpartier påstår att vi skulle ha avvecklat arbetet med social hållbarhet är en direkt lögn eller kanske ett bevis på deras okunskap eller ovilja att förstå. Liberalerna (L) och Centerpartiet (C) verkar ha glömt att de till och med har varit med i framtagandet av den största satsningen på social hållbarhet i kommunens historia, Samhällsbyggnadslyftet. Ett högt prioriterat arbete som pågår med oförändrad fart och precis tagit ett stort kliv framåt med godkännandet av detaljplanen för Kultur- och aktivitetscentret i Valsta.

Att styra en kommun är en komplicerad och omfattande uppgift. Kommunpolitiker ska inte styra på detaljnivå, utan de ska förmedla sina visioner och mål genom att ge uppdrag i styrdokument och budgetförutsättningar. Regelbundna uppföljningar och utvärderingar ska göras och om något inte fungerar som förväntat måste förändringar ske.

Kommunledningen har varit väldigt tydlig med prioriteringen av alla tre målen i uppbyggnaden av målstyrningssystemet. Inte minst genom att tydligt koppla det till Agenda 2030-målen, men hur detta sedan organisatoriskt och rent praktiskt kopplas till det dagliga arbetet är kommundirektörens och förvaltningschefernas jobb att avgöra.

När L och C ingick i kommunledningen och Sigtuna hade ett Agenda 2030-utskott var hållbarhetsarbetet delegerat till en politiker som trots regelbundna påstötningar om att rapportera läget inom sitt ansvarsområde i princip aldrig hade något att rapportera. Kommunstyrelsens ordförande och övriga kommunledningen invaggades i en tro att allt var under kontroll, men det visade sig inte vara fallet och det finns tjänstemän som vittnade om att det saknades politisk styrning. För den här kommunledningen är hållbarhet, all hållbarhet, viktig och en prioriterad del i utvecklingen av kommunen och arbetet får inte slarvas bort. Det är just därför har vi valt att inkludera hållbarhetsmålet i samtliga verksamheter. Arbetet behövde helt enkelt bli mer proaktivt och effektivt.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Mattias Askerson (M), gruppledare
  • Rune Öhlund (SD), gruppledare
  • Bengt Hellström (KD), gruppledare
  • Lars Björling (SfS), gruppledare

Läs mer: Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

fritidsbanken_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

brobygget_2024

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

centrum_host_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

connys_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
klara_outsider
pantamera_out