centrum_panorama_hostshopping

Fokus på utmaningar i välfärden

På måndag är det 1 maj och det ska firas av Socialdemokraterna på Valsta torg med tal av oppositionsrådet Marie Axelsson: - Jag kommer att prata om utmaningarna inom välfärden i kommunen, säger Marie Axelsson.

centrum_artikel_host

Valsta torg kommer att vara platsen för första maj-firandet mellan klockan 11-12 imorgon. En av de främsta talarna kommer att vara oppositionsrådet Marie Axelsson (S). Axelsson har utlovat ett tal som fokuserar på utmaningarna inom välfärden i kommunen och särskilt vikten av att ha trygga arbetsvillkor för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.
– Vi har en alldeles för hög personalomsättning just nu på 21% procent, säger Axelsson. Detta är en siffra som vi måste få ner för att kunna förbättra välfärden för våra medborgare och samtidigt skapa en hållbar arbetsmiljö för våra anställda.

Axelsson kommer också att diskutera möjligheter för kommunen att gå in med fler arbetsmarknadsinsatser för att minska arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten.

Första maj-firandet på Valsta torg kommer att vara en möjlighet för invånarna i kommunen att höra från politiska ledare och andra talare om frågor som är relevanta för dem. Alla är välkomna att delta i firandet och höra Axelssons tal om välfärd och arbete.

Denna text genererades med en textrobot

brobygget_2024
centrum_host_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Nyheter I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

fritidsbanken_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Nyheter Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

1:a maj

Så firades första maj i Valsta

Nyheter Socialdemokraterna höll 1 maj-firande i Valsta Centrum. LO:s ungsekreterare Elsa Alm höll tal tillsammans med Marie Axelsson och Ann-Bly Lässman.

Liberalerna starta om seniorrådet i kommunen

Nyheter Liberalerna vill att seniorrådet som lades ner 2020 återupptas: – Äldre, som utgör en växande andel av befolkningen, har specifika behov och erfarenheter som måste beaktas för att Sigtuna kommun ska kunna erbjuda tjänster och stöd som verkligen möter deras förväntningar och förbättrar deras livskvalitet, uppger Liberalernas ordförande Anders Eriksson för tidningen Senioren.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
klara_outsider
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
connys
brobygget_outsider
centrum_outsider_host