centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun
Mattias Askerson (M)Foto: Sigtuna kommun

Kommunen drar Migrationsverket inför rätta

Sigtuna kommun ska pröva om Migrationsverket har rätt att tvinga en kommun att överta ansvar för en asylsökande som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

centrum_artikel_host

märsta.nu har tidigare rapporterat om att Migrationsverket lämnat asylsökande utanför kommunhuset, något som kommunen kritiserat. Det ska även gälla personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Sigtuna kommun anser att Migrationsverket agerar olagligt och begär att myndigheten återtar ansvaret för asylsökande med utvisningsbeslut.
– Detta är i grunden en principiell fråga. Ska Sigtunaborna tvingas bära kostnaderna för statens misslyckanden? Det handlar även om behandlingen av individerna och Migrationsverkets agerande. Är det rimligt att en myndighet riskerar en individs liv och hälsa på detta sätt och sätter en enskild kommun i ett sådant dilemma, uppger Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Enda som återstår är domstol
Sigtuna kommun hänvisar till lagen om mottagande av asylsökande och socialtjänstlagen om att den asylsökande inte har rätt till bistånd från kommunen. Sigtuna kommun vill att det prövas huruvida Migrationsverket kan tvinga kommunen att överta ansvaret för asylsökande med utvisningsbeslut, samt ha ersättning för kostnaderna.
– Förvaltningen har haft ett uppdrag att verka för att Migrationsverket ska återta sitt ansvar och ersätta kommunen för de kostnader Migrationsverkets agerande orsakat oss. Vi har försökt att ha en dialog med Migrationsverket men har tyvärr uttömt alla möjligheter till lösning. Vi bedömer därför att det enda som återstår för kommunen, är att väcka talan mot Migrationsverket i allmän domstol, uppger Mikael Brant-Lundin, förvaltningschef, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Här kan du läsa mer om flyktingar som lämnas utanför kommunhuset

 

mp_tack_helsida
centrum_host_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Nyheter I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

connys_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Nyheter Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Nyheter Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
connys
pantamera_out
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider