moderat_pan_nov
Foto: Sigtuna kommun
Mattias Askerson (M)Foto: Sigtuna kommun

Kommunen drar Migrationsverket inför rätta

Sigtuna kommun ska pröva om Migrationsverket har rätt att tvinga en kommun att överta ansvar för en asylsökande som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

centrum_artikel_host

märsta.nu har tidigare rapporterat om att Migrationsverket lämnat asylsökande utanför kommunhuset, något som kommunen kritiserat. Det ska även gälla personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Sigtuna kommun anser att Migrationsverket agerar olagligt och begär att myndigheten återtar ansvaret för asylsökande med utvisningsbeslut.
– Detta är i grunden en principiell fråga. Ska Sigtunaborna tvingas bära kostnaderna för statens misslyckanden? Det handlar även om behandlingen av individerna och Migrationsverkets agerande. Är det rimligt att en myndighet riskerar en individs liv och hälsa på detta sätt och sätter en enskild kommun i ett sådant dilemma, uppger Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Enda som återstår är domstol
Sigtuna kommun hänvisar till lagen om mottagande av asylsökande och socialtjänstlagen om att den asylsökande inte har rätt till bistånd från kommunen. Sigtuna kommun vill att det prövas huruvida Migrationsverket kan tvinga kommunen att överta ansvaret för asylsökande med utvisningsbeslut, samt ha ersättning för kostnaderna.
– Förvaltningen har haft ett uppdrag att verka för att Migrationsverket ska återta sitt ansvar och ersätta kommunen för de kostnader Migrationsverkets agerande orsakat oss. Vi har försökt att ha en dialog med Migrationsverket men har tyvärr uttömt alla möjligheter till lösning. Vi bedömer därför att det enda som återstår för kommunen, är att väcka talan mot Migrationsverket i allmän domstol, uppger Mikael Brant-Lundin, förvaltningschef, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Här kan du läsa mer om flyktingar som lämnas utanför kommunhuset

 

vintermarknad_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

moderat_pan_helsida
defacto_helsida
julmarknad_2022
agy_oppethus
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

centrum_host_helsida
advent_kyrka_helsida
dackskifte_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
kyrka_outsider_advent
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
marknaden_outsider
vintermarknad_outsider
dackskifteoutsider
swedol_outsider
nrh