centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia/Victoria Ström

Flygresandet ökade

Flygresandet ökade under april, dock är det i jämförelse med förra årets pandemidrabbade månad.

centrum_artikel_host

Arlandas trafik är fortfarande långt under april 2019. I april 2021 var det 235 000 resenärer vilket är 88 procent mindre än för två år sedan. Dock är det en liten uppgång jämfört med förra året.
– Flygresandet i april är fortfarande mycket begränsat vid våra flygplatser till följd av pandemin och restriktioner. Inrikestrafiken klarar sig marginellt bättre jämfört med utrikestrafiken, men antalet resenärer ligger totalt sett på en konstant låg nivå under månaden. Nio av tio resenärer är fortfarande borta jämfört med före pandemin, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

märsta.nu har under den senaste veckan rapporterat om att flera linjer är på väg att komma igång, likaså charter.
– Att vaccinationstakten ökar och att förberedelser pågår för att åter öppna samhället är naturligtvis glädjande, men har än så länge haft en mycket begränsad påverkan på resandet. Återhämtningen är beroende av vaccinationsinsatserna och pandemin, men även att reserestriktioner lyfts på ett koordinerat och säkert sätt framförallt inom EU. Ett vaccinationsbevis blir också viktigt för att göra ett fritt resande möjligt både inom och till och från EU, säger Jonas Abrahamsson.

Hittills i år har 570 000 flugit utrikes via Arlanda och 82 000 inrikes. Antalet landningar var för utrikes cirka 1300 och för inrikes 823. Det är mer än fördubblat antal jämfört med förra året i april då pandemin stängde ner all flygtrafik i princip.

fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
mp_tack_helsida
connys_helsida
brobygget_2024

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider