moderat_pan_nov
Foto: Transportstyrelsen

Flygets återhämtning väntas först till 2027

Transportstyrelsen tror att flygets återhämtning dröjer till 2027, ett år längre än förra årets prognos.

centrum_artikel_host

Under förra året gjorde Transportstyrelsen en prognos där man spådde att flyget skulle återhämta sig till 2026, men nu läggs ännu ett år till, först 2027 väntas återhämtningen.
– Flygindustrin befinner sig i den värsta kris som branschen någonsin utsatts för och följderna är i dagsläget svåra att överblicka. Den ökning av passagerare som vi trodde skulle komma under sommaren uteblir med stor sannolikhet på grund av flera olika faktorer som hög smittspridning, fördröjd vaccintakt och fortsatta reserestriktioner, säger Simon Posluk, enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

2019 var det hela 22,4 miljoner resenärer via Arlanda, 2020 sjönk antalet till 5,6 och prognosen för i år är 6 miljoner för samtliga Swedavias flygplatser, däribland Arlanda som har större delen av resenärerna.

Först under nästa år kommer en vändning och passagerarantalet uppskattas till 14,4 miljoner under 2021. Det förutsätter minskad smittspridning, att restriktioner lättas upp och att vaccinationstakten fortsätter öka. Man tror även att affärsresandet kommer ändras från fysiska möten till digitala vilket minskar antalet resor. 2027 spår man nästan 19 miljoner resenärer.

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

vintermarknad_helsida
defacto_helsida
connys_helsida
agy_oppethus
julmarknad_2022

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

dackskifte_helsida
moderat_pan_helsida
pantamera_avc_helsida
advent_kyrka_helsida
centrum_host_helsida
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

pantamera_out
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
kyrka_outsider_advent
vintermarknad_outsider
marknaden_outsider
connys
swedol_outsider
dackskifteoutsider
nrh