centrum_panorama_hostshopping
Foto: Transportstyrelsen

Flygets återhämtning efter pandemin mattas av

Flygets återhämtning efter pandemin går långsammare än förväntat enligt Transportstyrelsens nya passagerarprognos för 2024–2030.

centrum_artikel_host

Utrikestrafiken väntas återhämta sig snabbare än inrikesflyget, vilket kan bli en långvarig trend. Under 2019 reste 22,4 miljoner från svenska flygplatser, men under pandemiåret 2020 minskade detta till 5,6 miljoner. I år förväntas 17,2 miljoner passagerare, och nästa år beräknas siffran öka till 18,8 miljoner, motsvarande 84 procent av 2019 års antal. Dock når inrikestrafiken bara 67 procent jämfört med utrikestrafikens 116 procent av 2019 års nivå. Prognosen pekar också på en minskning av utsläppen per passagerare, där utrikesflygets utsläpp väntas öka med 4 procent medan inrikesflygets minskar med 40 procent.
– Den negativa trenden för inrikesflyget syns tydligt i flera europeiska länder just nu. Utrikestrafiken ökar, men inrikes tar sig inte jämfört med hur det såg ut före pandemin. Vår nya prognos bekräftar att den här trenden troligtvis är här för att stanna, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen.

mp_tack_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
connys
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider