moderat_pan_nov
Foto: Orlando Boström/Swedavia

Flyget ökade med flera hundra procent

Flyget ökade under mars med flera hundra procent jämfört med före pandemin: - Lättade restriktioner, nya flygbolagsetableringar och ett kraftigt ökat reseutbud till följd av flygbolagens sommartrafikprogram gör att flygets återhämtning tar ny fart, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

centrum_artikel_host

Swedavia räknade in 1,7 miljoner resenärer under mars månad, 1,16 av dessa var utrikes och nästan 600 000 var utrikes. Det är fortfarande cirka hälften av siffrorna för 2019 men en ökning med hela 418 procent jämfört med före pandemin. Arlanda hade 1 159 000 resenärer, en ökning med 428 procent jämfört med förra året men 45 procent under 2019 års siffra för mars.
– Det finns givetvis osäkerhetsfaktorer kopplat till omvärldsläget framför allt på lite längre sikt, men vi ser i nuläget inga tecken på en svagare efterfrågan och har fortsatt en positiv grundsyn när det gäller sommaren, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Mot bakgrund av den snabba återhämtningen och behovet inför sommarens resande så kommer Swedavia att ha stora rekryteringsbehov, likaså flygplatspersonal i övrigt.
– Bara för Swedavias del handlar det om ett hundratal pågående rekryteringar och det stora rekryteringsbehovet skapar på kort sikt utmaningar i bemanningen i hela branschen, säger Jonas Abrahamsson.

defacto_helsida
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
vintermarknad_helsida
dackskifte_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

julmarknad_2022
moderat_pan_helsida
agy_oppethus
connys_helsida
advent_kyrka_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_outsider_host
nrh
vintermarknad_outsider
marknaden_outsider
connys
dackskifteoutsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
kyrka_outsider_advent