eu_valet_panorama
Foto: Sigtuna kommun

Fler ska gå klart gymnasiet

För att minska risk för unga att hamna i kriminalitet och utanförskap kommer kommunen satsa på att fler ska slutföra gymnasieutbildningen.

centrum_artikel_host

Insatserna för ungdomar utan gymnasieplats ökar. Kommunen ska identifiera, större och motivera ungdomar i gymnasieåldern att slutföra sina program med godkända betyg redan innan de avbryter skolgången. Målet är att så många som möjligt ska ha en gymnasieutbildning när de går in i vuxenlivet.
– En gymnasieexamen är viktig för att etablera sig på arbetsmarknaden och minskar risken för utanförskap. Uppdraget att minska avbrott och få fler att återvända till studier är därför mycket viktigt. Genom våra satsningar inom arbetsmarknadspaketet har vi utökat och förstärkt insatserna för att fler invånare ska slutföra en utbildning, säger Mattias Askerson (M), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Kommunen har ett ansvar enligt lag att ta reda på vad alla ungdomar upp till 20 år som inte går på gymnasiet gör. Redan idag finns stöd till ungdomar utan gymnasieplats men detta utökas i och med ett nytt beslut i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Gymnasiet är dock frivilligt så fokus är att motivera och förklara konsekvenser av att inte ha gymnasieexamen när man ska gå vidare till jobb eller studier.
– Vi involverar oss tidigt genom att ta kontakt med skolor, vårdnadshavare och ungdomarna själva och följa upp varje elevs förutsättningar att klara skolan. Om det behövs, rekommenderar vi skolan att anpassa skolgången. Det är mycket bättre och enklare för eleven att göra klart en pågående utbildning än att ta igen den i efterhand, uppger Emma Kapusta Rönnberg, chef för Sigtuna kompetenscenter.

Konkret handlar det om att fler studie- och yrkesvägledare anställts som ska ta kontakt med ungdomar. Man kommer även ha kontakt med skolor och kommunicera med vårdnadshavare. En avslutad gymnasieutbildning är en viktig faktor till etablering i samhället enligt en Skolverket rapport som nämnden haft med i beslutsunderlaget i detta ärende.

centrum_host_helsida
connys_helsida
mp_helsida_eu

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

sigtunakampen_helsida
eldsjal2024_helsida
pantamera_avc_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Tåg krockade med lodjur i Odensala

Blåljus En trafikolycka inträffade tidigt på fredagsmorgonen den 10 maj i Sigtuna, där ett tåg kolliderade med ett lodjur i närheten av Odensala. Enligt Polisens information befann sig lodjuret på spåret, och kollisionen resulterade i att djuret avled.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
sigtunakampen_outsider
eu_valet_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
pantamera_out
eldsjal2024_out