centrum_panorama_hostshopping

Fler parkeringsplatser utanför Forum

Arbetet med att utöka antalet parkeringsplatser vid Forum, beläget i korsningen Ringvägen/Stockholmsvägen i Märsta, har nu påbörjats. Detta efterlängtade projekt är en välkommen nyhet för anställda och besökare i området.

centrum_artikel_host

Parkeringsplatsen vid Forum har traditionellt använts av personalen från Centralskolan, Ekillaskolan och Regnbågens skola. Fler parkeringsplatser har varit en högt prioriterad önskan från invånarna, och projektet kommer att utöka antalet till över 100 platser, jämfört med de tidigare 50. Åke Fröderberg, projektledare på Sigtuna kommun, är entusiastisk över projektets påbörjande och ser fram emot att möta det långvariga behovet.

Förutom ökningen av parkeringsplatser kommer området runt parkeringen genomgå mindre justeringar. Belysningen kommer att ses över för att förbättra säkerheten, och buskarna som tidigare omgav parkeringen kommer att omplanteras. Återvinningsstationen kommer att förbli på sin nuvarande plats men kommer att få en ny utformning för att bättre passa in i det förnyade området.

Arbetet påbörjades i mitten av september och beräknas vara färdigt inom cirka tre månader. Invånarna och användarna av området ser fram emot de fördelar som den utökade parkeringen kommer att medföra och de förbättringar som projektet kommer att föra med sig.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
centrum_host_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
connys
brobygget_outsider
klara_outsider
pantamera_out