centrum_panorama_hostshopping
Elev på ArlandagymnasietFoto: Sigtuna kommun/Rosie Alm

Fler nöjda med Arlandagymnasiet

Arlandagymnasiets elever är mer nöjda med studieron sedan man arbetat målmedvetet för att öka den.

centrum_artikel_host
Under en tid brottades Arlandagymnasiet med bristande studiero, man satsade därför på att förbättra den och införde även den så kallade Arlandalektionen för att eleverna ska känna igen lektionsstrukturen oavsett lärare. En gymnasieenkät som genomförts i länet där 300 elever från Arlandagymnasiet i årskurs två deltagit visar på fina siffror. Utöver bättre arbetsro så anser man att bemötandet från lärarna är bättre och att de får extrahjälp.
– Att stötta eleverna att klara sina studier och trivas på skolan är viktigt för precis alla på Arlandagymnasiet, för lärare, heltidsmentorer, rektorer och annan personal som jobbar direkt med eleverna. Det är jätteroligt att det verkar ge resultat, uppger Veronica Suskic, rektor på Arlandagymnasiet.
Eleverna är överlag mer nöjda än andra elever generellt i länet och andelen som vill rekommendera skolan till andra ökar också.
– Att vi satsar på trygghet och arbetsro som ett sätt att höja skolresultaten ger också andra effekter. Till exempel ser vi att god stämning på skolan kommer på köpet. Vi tror också att det är bra att elever med olika bakgrund möts. Även utanför lektionen är närvarande vuxna otroligt viktigt för ungdomar, och vi lägger mycket tid på att möta eleverna och skapa relationer, fortsätter Suskic.
Satsningar som Arlandagymnasiet gjort de senaste åren är att man har heltidsmentorer på alla program somcoachar eleverna i deras studier, man har skolledare, arbetslag och elevhälsoteam som följer upp studieresultat och kan fånga upp eventuella utmaningar i studierna samt att ”Arlandalektionen” införts, den innehåller även förvarningar och regler.
connys_helsida
mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

eldsjal2024_helsida
sigtunakampen_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
pantamera_out
eu_valet_outsider
mp_eu_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
sigtunakampen_outsider
connys