centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Fler körfält mellan Arlanda-Väsby

E4:an mellan Arlanda-Glädjen ska förbättras och ledordet är säkerhet när bland annat fler körfält ska införas.

centrum_artikel_host

Trafikverket har tilldelat AFRY projektet att ta fram en vägplan för Projekt E4 Trafikplats Glädjen-Trafikplats Arlanda. Vägsträckan är regionalt viktig och hårt belastad med köer. AFRY ska ta fram plan för att utöka körfält och införa ett intelligent transportsystem. Samtidigt ska de höga kultur- och naturvärdena längs sträckan bevaras och det finns även behov av förbättra vattenkvalitet och minska miljö- och hälsopåverkan.

Samtliga åtgärder genomförs med två körfält öppna i vardera riktning med minsta möjliga trafikpåverkan samt bibehållen trafiksäkerhet.
– Kapacitetsförstärkningen är en viktig del i att utveckla en säker och hållbar transportinfrastruktur längs E4:an. Vi är stolta över att vårt erbjudande är komplett, med kompetens inom samtliga aktuella teknikområden, något som är viktigt i komplexa projekt, säger Kajsa Rosén, affärsområdeschef Transportation, AFRY.

mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida
sigtunakampen_helsida
connys_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

centrum_host_helsida
eldsjal2024_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

sigtunakampen_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
mp_eu_outsider
nrh_sigtuna
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
pantamera_out