centrum_panorama_hostshopping

Fler insatser behövs

Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

centrum_artikel_host

Endast 46,9 % av invånarna i Sigtuna kommun röstade i EU-valet 2019. Vi vill därför uppmuntra fler att utöva sin rösträtt och påverka politiken även på EU-nivå. Demokratin bör inte tas för given; brist på röstning betyder inte brist på åsikter. För Sigtunas del kan det vara så att invånarna behöver mer information och uppmuntran för att delta.

Det är positivt att kommunen har ökat sin budget för EU-valet, vilket öppnar möjligheter för ytterligare informationsspridning. Information och kunskap är nyckeln.

Insatserna handlar inte om vilket parti man bör rösta på, utan om att få veta när och var man kan rösta. Därför föreslår vi att kommunen använder sig av partipolitiskt obundna valambassadörer för att engagera och informera invånarna om valets betydelse och praktiska detaljer.

I en rapport från Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor såg man att valambassadörer hade flera positiva effekter när de arbetade med samhällsgrupper med lågt valdeltagande. I rapporten Röster för ett jämlikt valdeltagande fastslog man att:

”…valambassadörer och det lokala föreningslivet spelar en viktig roll när det gäller att öka tilliten till demokratin och minska avståndet till politiken, tack vare sitt
förtroende hos målgruppen och sin möjlighet att nå grupper som är svåra att nå”

Kommunen kan bidra med information för att öka engagemanget och underlätta deltagandet i EU-valet. Vi har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige för att införa valambassadörer som aktivt arbetar för att få fler att rösta och göra demokratin mer inkluderande.

Vi har även i vår motion föreslagit att kommunen genomför annonskampanjer som når alla hushåll i kommunen. Vi vill också säkerställa att röstningslokaler är tydligt märkta och lättillgängliga för alla invånare i Sigtuna kommun.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

brobygget_2024

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

mp_tack_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out
connys
centrum_outsider_host