sap_feb_pan

Fler insatser behövs

Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

centrum_artikel_host

Endast 46,9 % av invånarna i Sigtuna kommun röstade i EU-valet 2019. Vi vill därför uppmuntra fler att utöva sin rösträtt och påverka politiken även på EU-nivå. Demokratin bör inte tas för given; brist på röstning betyder inte brist på åsikter. För Sigtunas del kan det vara så att invånarna behöver mer information och uppmuntran för att delta.

Det är positivt att kommunen har ökat sin budget för EU-valet, vilket öppnar möjligheter för ytterligare informationsspridning. Information och kunskap är nyckeln.

Insatserna handlar inte om vilket parti man bör rösta på, utan om att få veta när och var man kan rösta. Därför föreslår vi att kommunen använder sig av partipolitiskt obundna valambassadörer för att engagera och informera invånarna om valets betydelse och praktiska detaljer.

I en rapport från Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor såg man att valambassadörer hade flera positiva effekter när de arbetade med samhällsgrupper med lågt valdeltagande. I rapporten Röster för ett jämlikt valdeltagande fastslog man att:

”…valambassadörer och det lokala föreningslivet spelar en viktig roll när det gäller att öka tilliten till demokratin och minska avståndet till politiken, tack vare sitt
förtroende hos målgruppen och sin möjlighet att nå grupper som är svåra att nå”

Kommunen kan bidra med information för att öka engagemanget och underlätta deltagandet i EU-valet. Vi har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige för att införa valambassadörer som aktivt arbetar för att få fler att rösta och göra demokratin mer inkluderande.

Vi har även i vår motion föreslagit att kommunen genomför annonskampanjer som når alla hushåll i kommunen. Vi vill också säkerställa att röstningslokaler är tydligt märkta och lättillgängliga för alla invånare i Sigtuna kommun.

spedition_helsida
funkisfest_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

fritidsbanken_sportlov

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_host_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

skridskodisco_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

sportlov
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

steningekompani_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
stentekompani_outsider
spedition_outsider
skridskodisco_outsider
nrh_sigtuna