centrum_panorama_hostshopping

Fler har smittats av covid-19 i kommunen

Antalet fall av covid-19-smittade personer i kommunen ökar nu enligt Region Stockholm.

centrum_artikel_host

Nyligen släppte Region Stockholm siffror över antalet smittade på lokal nivå, det var drygt 70 smittade i Sigtuna kommun i den första rapporten. Nu har antalet ökat till 103 personer och antalet per 10 000 invånare till 21 stycken. Sigtuna kommuns siffror för antal smittade per 10 000 invånare hör till några av länets högsta, bara i åtta andra kommuner/stadsdelar är siffran högre.

Hela listan på antalet smittade hittar du här.

mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

connys_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out