centrum_panorama_hostshopping
Foto: Arkiv/Jamshid Jamshidi

Fler Anmälda Bedrägerier, Butiksstölder och Sexualbrott

Statistik över anmälda brott under det första halvåret 2023 har nyligen publicerats av Brottsförebyggande rådet (Brå), och den ger en inblick i de lokala brottsmönstren i Sigtuna kommun.

centrum_artikel_host

Newsworthy har sammanställt siffror från Brottsförebyggande rådet om halvårsstatistiken för anmälda brott i Sigtuna kommun. Bedrägeribrott har utmärkt sig med en betydande ökning jämfört med föregående år. Detta är en av de mest noterbara förändringarna bland de brott som har anmälts i större antal. Det är viktigt att notera att denna statistik endast återspeglar antalet anmälda brott och inte nödvändigtvis de faktiskt begångna brotten. Det är också värt att nämna att en mindre andel av bedrägeribrott kan knytas direkt till en viss kommun, vilket innebär att inte alla anmälda fall återspeglas i dessa siffror.

Å andra sidan har skadegörelsebrott minskat markant under samma period. Denna minskning är särskilt anmärkningsvärd eftersom den är den mest signifikanta förändringen bland de brott som har anmälts. Skadegörelsebrott inkluderar även klotter, och variationer i rapporteringsrutiner kan påverka dessa siffror avsevärt. Ibland samlas flera brott ihop och rapporteras samtidigt, vilket kan resultera i kraftiga förändringar från år till år.

Sexualbrott är en annan kategori där statistiken varierar från år till år i enskilda kommuner. Ett enda ärende kan ibland leda till ett stort antal anmälningar. Därför kan statistiken över anmälda sexualbrott vara föremål för betydande variation.

Slutligen har antalet anmälda butiksstölder och snatterier också visat en ökning. Detta kan ibland bero på förändringar i butikernas anmälningspolicy eller användningen av säkerhetsvakter. Ökningen kan faktiskt indikera att fler brott upptäcks än tidigare, särskilt i mindre kommuner, där en enskild butiks ändrade säkerhetsrutiner kan påverka antalet anmälda fall betydligt.

mp_tack_helsida
connys_helsida
brobygget_2024

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

centrum_host_helsida

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

Sommarlovsbiljetten är igång

Nyheter Under sommarperioden 5 juni till 27 augusti reser ungdomar mellan 12 och 18 år gratis med SL-trafiken. Initiativet med lovkortet är ett steg från Region Stockholm för att uppmuntra miljövänliga resor.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
connys
brobygget_outsider