eu_valet_panorama
Foto: UC

Fem företag begärs i konkurs

I juni begärdes fem företag i kommunen i konkurs, det är mer än förra året men på samma nivå som 2019.

centrum_artikel_host

Hittills i år har 22 företag begärts i konkurs i kommunen, det är klart över förra årets siffror när elva företag begärdes i konkurs. Jämfört med 2019 är antalet konkurser på ungefär samma nivå.

Av de fem företagen i kommunen var det sammanlagd omsättning på tio miljoner och 13 anställda berörs. Tre företag hade noll omsättning och noll anställda.

I hela länet rör det sig om 218 företag som begärdes i konkurs, vilket är i nivå med 2020 för juni. Hittills i år har 1143 företag gått i konkurs vilket är en minskning med 16 procent jämfört med förra året enligt Newsworthy.

seniormassa_pan

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

centrum_host_helsida
bygdensdag_helsida
mp_helsida_eu

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
eldsjal2024_helsida

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
seniormassa_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
nationaldag_outsider
pantamera_out
bygdensdag_outsider
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
connys