centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Färre polisutryckningar den gångna månaden

Under november månad mottog SOS Alarm 282 akuta 112-samtal för polisiärenden i Sigtuna kommun, vilket ligger under det historiska snittet för november.

centrum_artikel_host

Stockholms län visade också en nedgång med 11 370 nödsamtal jämfört med det vanliga månadssnittet på 13 386 samtal. I hela länet låg 19 av 26 kommuner under det historiska snittet.

Norrtälje var den kommun som fick flest samtal per invånare, medan Lidingö hade lägst antal samtal. Sigtuna hamnade på femte plats i länet.

November brukar generellt sett ha färre samtal om akuta polisärenden i Sigtuna. Statistik från SOS Alarm sedan 2016 visar i genomsnitt 335 samtal i november, med juni som den mest händelserika månaden och februari som lugnast.

Gunnar Bergström från SOS Alarm uttryckte sin tillfredsställelse över den minskade aktiviteten och hoppas på liknande siffror framöver. Akuta polisiärenden inkluderar larmsamtal som kräver omedelbar polisnärvaro.

Samtidigt ger Brottsförebyggande rådets statistik en indikation på kommunens brottsnivå. Sigtuna hade år 2018 bland de högsta anmälningarna per invånare i länet med cirka 1 424 anmälningar per tiotusen invånare, enligt Brås årsstatistik.

sigtunakampen_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

eldsjal2024_helsida
mp_helsida_eu

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
eu_valet_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtunakampen_outsider
pantamera_out
connys
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
mp_eu_outsider