eldsjal2024_pan
Cyklist på väg 263

Färre cyklister och fotgängare skadas allvarligt

Under de senaste tio åren har antalet olyckor med fotgängare och cyklister med motorfordon minskat kraftigt i kommunen uppger Försäkringsbolaget If.

centrum_artikel_host

De senaste fem åren har tretton svåra olyckor där cyklister eller fotgängare krockat med fordon inträffat i Sigtuna kommun enligt If som analyserat statistik från trafikdatabasen Strada. Just nu i samband med skolstarten är det många barn och unga som ska ut i trafiken. Polisen har med anledning av skolstarten även genomfört trafikkontroller i kommunen.

I kommunen har det totalt rapporterats in 51 olyckor mellan åren 2016-2021 där det är cyklister eller fotgängare inblandat. Tretton av dessa ledde till svåra skador eller dödsfall.
– Positiva faktorer som påverkar trafiksäkerheten är de åtgärder som sker successivt sedan drygt tio år för att få ner hastigheten i tätbebyggda områden, dels med hastighetsbegränsningar till 30-40 kilometer i timmen, dels med andra hastighetssäkrande åtgärder. Dessutom separeras oskyddade trafikanter i högre grad från motortrafiken, och fler bilar har teknik som autobroms och detektion av fotgängare och cyklister, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Av samtliga olyckor har barn varit inblandade i åtta, så det är relativt ovanligt att barn är inblandade i olyckorna.
– Det är först i tonåren olyckor i möte med motorfordon ökar, då det blir vanligare att man tar sig ut i trafiken på egen hand, säger Irene Isaksson Hellman.

I jämförelse med andra länskommuner har Sigtuna fler olyckor än Vallentuna, Väsby, Bro. Dock har Sigtuna ett större geografiskt område med flera utbyggda cykelvägar. Men Sigtuna har också flera cykelvägar som korsar trafikerade vägar. Västra Bangatan brukar vara en plats där trafikolyckor med cykel/fotgängare inträffar samt centrala Sigtuna.

En åtgärd som många kommuner vidtar är att säkra övergångsställena med fartsänkande gupp, trafiksignaler eller att cykelvägarna görs helt fria från korsande biltrafik. Sigtuna kommun har en cykelplan sedan 2014 som är under omarbetning.

eldsjal2024_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Bevakningsbolaget Avarn riskerar böter

Nyheter Transports skyddsombud har slagit larm om bristerna i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion på Arlanda flygplats riskerar bevakningsbolaget Avarn Security böter på upp till 100 000 kronor om inga åtgärder vidtas.

storemore_helsida
spedition_helsida

Stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun

Notiser Under fredagen varnar SMHI för en hög risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och omkringliggande områden. Det torra vädret har ökat risken för att gräsbränder lätt kan uppstå och spridas i det torra fjolårsgräset.

steningekompani_helsida
centrum_host_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys
spedition_outsider
storemore_out
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna