centrum_panorama_hostshopping
Foto: Google Streetview

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

centrum_artikel_host

SCB har undersökt cykelavståndet mellan bostad och arbetsplats i olika stads- och kommundelar runt om i landet. Resultaten visar att en betydande del av befolkningen har närhet till arbete som gör det möjligt att ta sig dit på cykel inom en kvarts tid. Detta pekar på en potentiell möjlighet till att minska bilanvändningen och främja hållbara transportalternativ.

Trots denna positiva trend finns det utmaningar att adressera, särskilt i vissa områden. Enligt SCB är det särskilt i Sigtuna där färre än en tredjedel av invånarna har cykelavstånd till jobbet på 15 minuter, även i de områden där andelen borde vara högre. Detta indikerar att det fortfarande finns brister i tillgängligheten till arbetsplatser med hållbara transportmedel i vissa delar av landet.

Analysen bygger på kartdata och ger en inblick i den geografiska fördelningen av cykelvänliga arbetsavstånd. Det pekar på vikten av att fortsätta investera i infrastruktur och stadsplanering som främjar cykling och gång, samtidigt som det adresserar regionala ojämlikheter för att skapa mer hållbara och tillgängliga städer för alla invånare.

Källa Newsworthy och SCB

seniormassa_pan
connys_helsida

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

pantamera_avc_helsida
mp_helsida_eu
eldsjal2024_helsida
bygdensdag_helsida
centrum_host_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
eldsjal2024_out
ridskola_2020_outsider
eu_valet_outsider
nrh_sigtuna
seniormassa_outsider
bygdensdag_outsider
pantamera_out
mp_eu_outsider