centrum_panorama_hostshopping
Här är solcellerna som anses utgöra ett avvikande inslag.Foto: Insändarbild

Får inte sätta upp solceller i nybyggt område

Boende på Wenngarn får inte sätta upp solceller på taken, trots att deras hur är knappt tio år gamla. Det strider mot riksintresset hävdar kommunen.

centrum_artikel_host

Wenngarn är ett område som är klassat som riksintresse. Det innebär att man inte får bygga eller ändra utan att ta hänsyn till den unika miljön. Det hindrade dock inte Sisyfos AB för cirka tio år sedan att genomföra ett stort bostadsprojekt med nya funkishus. Området är populärt bland både barnfamiljer och andra som vill ha närhet till naturen.

”Solceller är ett avvikande inslag”
Nyligen satte villaägare upp solceller på sina tak. Villaägarna trodde att solceller inte var bygglovspliktigt. Men så var fallet. I samband med en tillsyn har Bygg- och miljönämnden fattat beslut om att inte medge bygglov för svarta solcellspaneler i området eftersom dessa inte tar hänsyn till ”byggnadens konstnärliga värden samt utgör ett avvikande inslag som inte är anpassat till den arkitektoniska gestaltningen i området.”

Kostat flera hundratusen
Ett beslut som villaägarna inte är tillfreds med. Installationerna har kostat huntratalstusen kronor och ska nu behöva monteras ner. Detta i en tid då Sigtuna kommun och hela Sverige främjar solceller som en del av lösningen för framtida energiförsörjning. Boende anser att hela hanteringen är smått parodisk. Boende på Wenngarn har till och med fått betala sina egna vägar men först nu kommer kommunen ut och har åsikter om solceller på nya serietillverkade hus.

Solcellerna behöver tas ned
Jeanette Jacobsson är jurist och tillsynshandläggare på Bygglovsenheten. Hon skriver i ett mail till märsta.nu att svarta solceller på rött tak medför en avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende och att det därför krävs bygglov för montering. Dessutom ingår den aktuella byggnaden i ett särskilt värdefullt område, vilket innebär att de undantag från bygglovspliktig som finns för solceller inte gäller.
– Förvaltningen bedömer också att aktuella solcellspaneler sannolikt inte kan få bygglov i efterhand. Om man inte kan få bygglov så behöver man vidta rättelse. Med rättelse menas att solcellspanelerna behöver tas ned. Förvaltningen har dialog med berörda, men något beslut har ännu inte fattats av bygg- och miljönämnden, fortsätter Jacobsson.

Solceller på k-märkt hus
Villaägarna är frågande till hela processen. I närheten av deras hus har det monterats solceller på Betongfabriken som dessutom är K-märkt. Det finns även ett nollenergi-hus med solceller och vindkraft. I Sigtuna stad där det är riksintresse i hela kärnan samt ett stort antal hus som omfattas av kulturhistoriskt värde så har solceller monterats upp.
– Det är anmärkningsvärt att förvaltningen själva inte verkar vara medvetna om detta, då vi fick det skriftliga svaret från dem för inte länge sedan att det INTE fanns några registrerade bygglov för solpaneler inom hela Venngarnsområdet. Eller så är det så pass illa att de medvetet försöker mörka detta för oss, uppger en av villaägarna.

Ligger beslutet i linje med hållbarhetsarbetet
Vad märsta.nu erfar är sista ordet inte sagt. Ärendet har ännu inte klubbats och politiker har fått kännedom om bedömningen som bygglovsenheten gjort gällande de aktuella villaägarna.
– Då kommunen har alla möjligheter att bevilja detta så har man valt att gå en annan väg för att man anser sig ha rätten till att göra det. Det är hårresande att förvaltningen på detta sätt motarbetar sina kommuninvånare på sådana svaga grunder. Anser politikerna att denna bedömning ligger i linje med kommunens hållbarhetsarbete, frågar sig villaägaren som märsta.nu varit i kontakt med.

brobygget_2024
mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
connys