vinter_pan
Här är solcellerna som anses utgöra ett avvikande inslag.Foto: Insändarbild

Får inte sätta upp solceller i nybyggt område

Boende på Wenngarn får inte sätta upp solceller på taken, trots att deras hur är knappt tio år gamla. Det strider mot riksintresset hävdar kommunen.

centrum_artikel_host

Wenngarn är ett område som är klassat som riksintresse. Det innebär att man inte får bygga eller ändra utan att ta hänsyn till den unika miljön. Det hindrade dock inte Sisyfos AB för cirka tio år sedan att genomföra ett stort bostadsprojekt med nya funkishus. Området är populärt bland både barnfamiljer och andra som vill ha närhet till naturen.

”Solceller är ett avvikande inslag”
Nyligen satte villaägare upp solceller på sina tak. Villaägarna trodde att solceller inte var bygglovspliktigt. Men så var fallet. I samband med en tillsyn har Bygg- och miljönämnden fattat beslut om att inte medge bygglov för svarta solcellspaneler i området eftersom dessa inte tar hänsyn till ”byggnadens konstnärliga värden samt utgör ett avvikande inslag som inte är anpassat till den arkitektoniska gestaltningen i området.”

Kostat flera hundratusen
Ett beslut som villaägarna inte är tillfreds med. Installationerna har kostat huntratalstusen kronor och ska nu behöva monteras ner. Detta i en tid då Sigtuna kommun och hela Sverige främjar solceller som en del av lösningen för framtida energiförsörjning. Boende anser att hela hanteringen är smått parodisk. Boende på Wenngarn har till och med fått betala sina egna vägar men först nu kommer kommunen ut och har åsikter om solceller på nya serietillverkade hus.

Solcellerna behöver tas ned
Jeanette Jacobsson är jurist och tillsynshandläggare på Bygglovsenheten. Hon skriver i ett mail till märsta.nu att svarta solceller på rött tak medför en avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende och att det därför krävs bygglov för montering. Dessutom ingår den aktuella byggnaden i ett särskilt värdefullt område, vilket innebär att de undantag från bygglovspliktig som finns för solceller inte gäller.
– Förvaltningen bedömer också att aktuella solcellspaneler sannolikt inte kan få bygglov i efterhand. Om man inte kan få bygglov så behöver man vidta rättelse. Med rättelse menas att solcellspanelerna behöver tas ned. Förvaltningen har dialog med berörda, men något beslut har ännu inte fattats av bygg- och miljönämnden, fortsätter Jacobsson.

Solceller på k-märkt hus
Villaägarna är frågande till hela processen. I närheten av deras hus har det monterats solceller på Betongfabriken som dessutom är K-märkt. Det finns även ett nollenergi-hus med solceller och vindkraft. I Sigtuna stad där det är riksintresse i hela kärnan samt ett stort antal hus som omfattas av kulturhistoriskt värde så har solceller monterats upp.
– Det är anmärkningsvärt att förvaltningen själva inte verkar vara medvetna om detta, då vi fick det skriftliga svaret från dem för inte länge sedan att det INTE fanns några registrerade bygglov för solpaneler inom hela Venngarnsområdet. Eller så är det så pass illa att de medvetet försöker mörka detta för oss, uppger en av villaägarna.

Ligger beslutet i linje med hållbarhetsarbetet
Vad märsta.nu erfar är sista ordet inte sagt. Ärendet har ännu inte klubbats och politiker har fått kännedom om bedömningen som bygglovsenheten gjort gällande de aktuella villaägarna.
– Då kommunen har alla möjligheter att bevilja detta så har man valt att gå en annan väg för att man anser sig ha rätten till att göra det. Det är hårresande att förvaltningen på detta sätt motarbetar sina kommuninvånare på sådana svaga grunder. Anser politikerna att denna bedömning ligger i linje med kommunens hållbarhetsarbete, frågar sig villaägaren som märsta.nu varit i kontakt med.

defacto_helsida

Var tredje elev tar inte gymnasieexamen

Nyheter En ny genomgång av statistik från Skolverket avslöjar att i Sigtuna kommun klarade endast 70 procent av eleverna att ta gymnasieexamen inom tre år. Denna siffra speglar en nationell trend där nästan 30 procent av eleverna i hela landet inte når examen inom samma tidsram.

oppethus_dec
storemore_helsida

Trafikolycka på E4:an vid Arlanda

Blåljus En trafikolycka som involverar fyra personbilar inträffade på E4 vid trafikplats 181 Arlanda i riktning mot Stockholm. Polisen kontaktades om händelsen och är på plats.

pantamera_avc_helsida
vinter_helsida

Fortsatta trygghetsvandringar i kommunen

Nyheter Sigtuna kommun har återigen genomfört en trygghetsvandring i samarbete med flera andra viktiga aktörer. Detta initiativ syftar till att få en heltäckande översikt av olika områden och att identifiera sätt att gemensamt öka tryggheten.

Vintertidtabellen startar 10 december

Nyheter Sommartidtabellen går i ide och 2024 års tidtabell träder i kraft den 10 december 2023 för kollektivtrafiken. Förändringarna är redan synliga på SL-appen och sl.se för resenärer som vill förbereda sig i förväg.

nrh_sigtuna

Morgonkollen

Notiser Morgonkollen med märsta.nu: Snöfall och kyligt väder förväntas

joes-helsida

Julgransflygning över Märsta 18 december

Nyheter Det närmar sig årets sista gång för Flygskolan att utföra julgransflygning med SK 60, och det blir en särskild händelse då det är den sista gången detta genomförs med detta flygplan. Den planerade formationsflygningen är tänkt att sträcka sig över Mälardalen och Östergötland den 18 december. Dock är exakt tid ännu inte fastställd.

Många tog ställning mot mäns våld mot kvinnor

Nyheter Valsta var under torsdagskvällen platsen för den årliga ljusmanifestationen med fokus på att uppmärksamma och bekämpa mäns våld mot kvinnor världen över. För femte året samlades engagerade individer och representanter från olika föreningar och organisationer för att stödja nolltolerans mot våldet.

wenngarn_helsida

Inkomstklyftorna ökar i kommunen

Nyheter I Sigtuna kommun växer de ekonomiska klyftorna markant. I Til-Munkholmen-området är den disponibla inkomsten mer än dubbelt så hög jämfört med Centrala Valsta.

Morgonkollen

Notiser Kylig morgon med normal trafik och mindre påverkan på busstrafik i Sigtuna

ica_helsida

Morgonkollen

Notiser Morgonkollen 23 november: märsta.nu informerar om väder, trafik och blåljus

connys_helsida

Vädervarning i kommunen för onsdag

Notiser SMHI utfärdar en vädervarning för Sigtuna kommun med en Gul varning för Vind i kombination med snöfall. Under tiden från onsdag eftermiddag till natt mot torsdag förväntas en kombination av snöfall och kraftiga vindar skapa potentiella problem i trafiken.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ica_outsider
ridskola_2020_outsider
wenngarn_outsider
vinter_outsider
connys
swedol_outsider
oppethus_out
joes_outsider
pantamera_out
storemore_out
nrh