eldsjal2024_pan
Foto: Pressbild/Försäkringsbolaget if

Få trafikolyckor utanför skolor i kommunen

Vägarna i anslutning till skolor i kommunen är relativt säkra med få olyckor.

centrum_artikel_host

Försäkringsbolaget if har sammanställt antalet olyckor runt om i länet i anslutning till skolor. Totalt rör det sig om drygt 1440 olyckor inom femhundra meter från en skola. I samband med skolstart är olyckorna som mest och Polisen genomförde i anslutning till det en trafiksäkerhetsvecka med kontroller.

Statistiken är från åren 2013-2017 och gäller en bil som krockar med cyklist eller fotgängare. I Sigtuna kommun har fem olyckor inträffat under perioden. Tre av dessa rör barn under 17 år och två är alltså vuxna. Olyckorna med barn skedde vid Sätunaskolan och utanför Steningehöjdens skola.
– Att kartlägga vägar och hjälpa barnen att hitta en säker väg kan ge bra kunskap som minskar både oro och den faktiska faran vi själva bidrar till med fler bilar runt skolan när vi skjutsar våra barn, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Skjutsning av barnen är inte alltid den bästa lösningen utan medför istället ökad trafik runt skolor:
– Det säkra sättet innebär inte nödvändigtvis att föräldrar skjutsar. Stor oro finns bland både föräldrar och skolpersonal speciellt så här i början av en termin. Det är av största vikt att våra barn på ett säkert sätt kan ta sig till skolan, samtidigt som man för deras bästa bör stimulera fysisk aktivitet som cykling och gång, säger Irene Isaksson-Hellman.

pantamera_avc_helsida
steningekompani_helsida
eldsjal2024_helsida

Bevakningsbolaget Avarn riskerar böter

Nyheter Transports skyddsombud har slagit larm om bristerna i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion på Arlanda flygplats riskerar bevakningsbolaget Avarn Security böter på upp till 100 000 kronor om inga åtgärder vidtas.

centrum_host_helsida
spedition_helsida

Stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun

Notiser Under fredagen varnar SMHI för en hög risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och omkringliggande områden. Det torra vädret har ökat risken för att gräsbränder lätt kan uppstå och spridas i det torra fjolårsgräset.

connys_helsida
storemore_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
pantamera_out
storemore_out
spedition_outsider
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
nrh_sigtuna