centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

EU-delegater besökte Märsta

EU-befinner sig som bekant i Arlandastad XPO under det första halvåret och på fredagen besökte ett antal delegater Märsta för att diskutera integration.

centrum_artikel_host

30 personer från European Integration Network besökte Märsta för att träffa representanter från Sigtuna kommun, pland dessa kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M), Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mattias Askerson (M), kommundirektör Birgitta Pettersson och utbildningsförvaltningens chef Mikael Brandt Lundin.
– Sigtuna är en av Sveriges mest segregerade kommuner. Det orsakar såväl mänskligt lidande som stora kostnader. Därför satsar kommunledningen stora resurser på att motverka utanförskapet i den reform vi valt att kalla Samhällsbyggnadslyftet. Det är oerhört glädjande att reformen väckt så stor uppmärksamhet att European Integration Network vill göra ett studiebesök hos oss för att lära sig mer, säger Olov Holst.

Delegationen fick höra om hur Sigtuna kommun arbetar med att skapa möjligheter för nyanlända och andra utrikesfödda som står långt utanför arbetsmarknaden att snabbare bli självförsörjande, hur kultur- och fritidsutbuden kan arbeta med integreringen, betydelsen av mötesplatser samt hur samhällsbebyggelse planeras för minskad segregation.
– Vi arbetar med integration inom i stort sett alla de verksamheter vi bedriver. I förskolan och skolan, inom vår äldreomsorg, på våra bibliotek, genom våra arbetsmarknadsinsatser och så vidare och så vidare. Det är också en stor drivkraft för många av medarbetarna, att i sitt arbete kunna vara med och göra skillnad för samhället och invånarna, uppger Birgitta Pettersson.

Delegationen fick en guidad tur från XPO genom Valsta och Märsta för att sen avsluta i Kulturskolans lokaler med information, diskussion och samtal.
– Att vårt integrationsarbete inte bara inspirerar i Sverige, utan även runtom i EU är glädjande. Det är ett kvitto på att vi gör ett bra arbete på området, säger Mattias Askerson (M), utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

dack_helsida
pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Politik Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

pantamera_avc_helsida

Stadsdelsmammor ska synas ute

Nyheter Sigtuna kommun har anställt fyra så kallade stadsdelsmammor som ska finnas ute bland allmänheten och sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda.

connys_helsida
centrum_host_helsida
joes-helsida
defacto_helsida
ica_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

joes_outsider
ica_outsider
swedol_outsider
pantamera_out
dack_outsider
connys
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
nrh