centrum_panorama_hostshopping
Med Pantameraexpress kan man panta 100 flaskor/burkar på några minuter.Foto: Pressbild/Pantamera

Enklare för storpantaren i Pantamera Express

Pantamera Express lanserades på Återvinningscentralen i Arlandastad nyligen och den som har mycket pant slipper nu stå med en burk eller flaska i taget.

centrum_artikel_host

Den nya pantautomaten i Arlandastad på ÅVC gör att den som kommer med mycket pant kan mata in hela säckar av burkar och flaskor. Man får sina pengar sedan enkelt överförda till konto eller om man vill skänka till välgörenhet/föreningslov så gör man det direkt. Kapaciteten är cirka 100 flaskor/burkar på ett par minuter.
– Vi jobbar ständigt med att öka återvinningen av burkar och flaskor. En viktig del i det är att öka tillgängligheten och göra det lätt att göra rätt. Att samarbeta med återvinningscentraler känns självklart. Hit kommer man för att återvinna och många har efterfrågat att även kunna panta sina flaskor och burkar där, säger Carita Classon, ansvarig produktchef på Returpack/Pantamera.

Med lanseringen i Sigtuna finns 65 Pantameraexpress runt om i landet. 2021 samlades 119 miljoner förpackningar in via Expresstationerna en kraftig ökning jämfört med 2020 när det var 28 miljoner. Den första automaten installerades redan 2015. Anläggningen i Arlandastad står i anslutning till Återbruket i närheten av infarten.

fritidsbanken_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

centrum_host_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
connys
pantamera_out
mp_tack_outsider