eldsjal2024_pan
Foto: Arkiv

En kombination av åtgärder krävs

Miljöpartiet tror inte att endast regler löser problemet med smällare och fyrverkerier.

centrum_artikel_host

Vi har därför även föreslagit att kommunen
– tar initiativ till samverkan med polis, brandförsvar och handlare
– informerar allmänheten om regler för smällare och fyrverkerier
– arrangerar nyårsfirande för invånarna med en ljusshow.
Dessa förslag kommer snart att behandlas i kommunfullmäktige.

Det är mycket glädjande att kommunledningen vill angripa problemet på ett konstruktivt sätt. Påståendet att Miljöpartiets förslag strider mot lagen är dock varken konstruktivt eller korrekt. Enligt ordningslagen § 8 får en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Enligt § 9 får en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Kommunledningen gör på förhand bedömningen att sådana föreskrifter skulle lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (§12). Det är inte kommunens sak att pröva detta, det gör Länsstyrelsen.

Tillståndskrav på allmän plats
Det stämmer att det förekommer att ändringar i kommuners ordningsföreskrifter överklagas. De rättsfall kommunledningen hänvisar till, där ändringen upphävts, gäller dock tillståndskrav för hela kommuners yta. Det Miljöpartiet föreslår är tillståndskrav på allmän plats – invånarnas gemensamma områden. Många kommuner har förstått det här. Av de 26 kommunerna i Stockholms län har 19 regler för fyrverkerier i sina ordningsföreskrifter, som hittills inte har överklagats.

Lokala regler viktig signal
Kommunledningen säger sig haft kontakt med kommuner där ”förbudet är helt verkningslöst”. Miljöpartiet har haft kontakt med kommuner där lokala regler kombinerat med andra åtgärder haft mycket god effekt. Lokala bestämmelser är en viktig signal som visar att kommunen tar frågan på allvar. Genom samverkan mellan kommun, polis, brandförsvar och handlare får olika aktörer förutsättningar för att göra sin del i att upprätthålla ordningen. Ordningsvakter, kommunal personal i yttre tjänst och inte minst allmänheten behöver ha god kunskap om vilka bestämmelser som gäller.

Det är hoppfullt att kommunfullmäktiges alla partier är överens om att det här ett problem som behöver åtgärdas på ett sätt som gör verklig skillnad för kommuninvånarna.

  • Karolina Windefalk (MP), gruppledare
  • Tove Björlin (MP), ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer här: Inskränkt frihet för vem och repliken Plakatpolitik löser inte problemet. 

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

storemore_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

mp_helsida_eu
centrum_host_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

steningekompani_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

eldsjal2024_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

connys_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

pantamera_avc_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
stentekompani_outsider
storemore_out
ridskola_2020_outsider
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna
pantamera_out
mp_eu_outsider
connys