defacto_pan2020
Foto: Arkiv

En kombination av åtgärder krävs

Miljöpartiet tror inte att endast regler löser problemet med smällare och fyrverkerier.

centrum_artikel_host

Vi har därför även föreslagit att kommunen
– tar initiativ till samverkan med polis, brandförsvar och handlare
– informerar allmänheten om regler för smällare och fyrverkerier
– arrangerar nyårsfirande för invånarna med en ljusshow.
Dessa förslag kommer snart att behandlas i kommunfullmäktige.

Det är mycket glädjande att kommunledningen vill angripa problemet på ett konstruktivt sätt. Påståendet att Miljöpartiets förslag strider mot lagen är dock varken konstruktivt eller korrekt. Enligt ordningslagen § 8 får en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Enligt § 9 får en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Kommunledningen gör på förhand bedömningen att sådana föreskrifter skulle lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (§12). Det är inte kommunens sak att pröva detta, det gör Länsstyrelsen.

Tillståndskrav på allmän plats
Det stämmer att det förekommer att ändringar i kommuners ordningsföreskrifter överklagas. De rättsfall kommunledningen hänvisar till, där ändringen upphävts, gäller dock tillståndskrav för hela kommuners yta. Det Miljöpartiet föreslår är tillståndskrav på allmän plats – invånarnas gemensamma områden. Många kommuner har förstått det här. Av de 26 kommunerna i Stockholms län har 19 regler för fyrverkerier i sina ordningsföreskrifter, som hittills inte har överklagats.

Lokala regler viktig signal
Kommunledningen säger sig haft kontakt med kommuner där ”förbudet är helt verkningslöst”. Miljöpartiet har haft kontakt med kommuner där lokala regler kombinerat med andra åtgärder haft mycket god effekt. Lokala bestämmelser är en viktig signal som visar att kommunen tar frågan på allvar. Genom samverkan mellan kommun, polis, brandförsvar och handlare får olika aktörer förutsättningar för att göra sin del i att upprätthålla ordningen. Ordningsvakter, kommunal personal i yttre tjänst och inte minst allmänheten behöver ha god kunskap om vilka bestämmelser som gäller.

Det är hoppfullt att kommunfullmäktiges alla partier är överens om att det här ett problem som behöver åtgärdas på ett sätt som gör verklig skillnad för kommuninvånarna.

  • Karolina Windefalk (MP), gruppledare
  • Tove Björlin (MP), ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer här: Inskränkt frihet för vem och repliken Plakatpolitik löser inte problemet. 

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

centrum_host_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

joes-helsida
pantamera_avc_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Valfrihet för Sigtuna kommuns äldre är nu på plats

Insändare Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har allt sedan den tillträdde arbetat intensivt för ökad valfrihet inom äldreomsorgen, eller för den delen inom alla kommunala välfärdstjänster. Vi ser det som självklart idag att kunna välja läkarmottagning, tandläkare, sjukhustjänster och apotek, men inom äldreomsorgen har det dröjt. Kommunen har varit bunden av avtal som hindrat valfrihet. Dessa har nu löpt ut och nya avtal som istället öppnar upp för valfrihet är på plats, vilket aldrig hade hänt med en Socialdemokratiskt ledd kommunledning.

ica_helsida

Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare

Insändare Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare Märstabor som tar SL:s pendeltåg till jobbet är luttrade vid det här laget. De senaste åren har bjudit på många inställda avgångar och förseningar. Resenärer tvingas ständigt ha en plan b i bakfickan för att ta sig hem eller till jobbet om kollektivtrafiken sviker.

defacto_helsida

repliken: Plakatpolitik löser inte problemet

Insändare I en insändare skriver Miljöpartiet (MP) att vi i den styrande kommunledningen vill skydda skjutandet av fyrverkerier. Det stämmer inte. Vi tror att samtliga partier i Kommunfullmäktige är överens om att det vore bra med begränsningar eller till och med förbud mot smällare och fyrverkerier på allmän plats. Däremot anser vi att vi måste angripa problemet på ett sätt som både har stöd i lagstiftningen och har en möjlighet att fungera på riktigt.

connys_helsida

Inskränkt frihet för vem?

Insändare Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

dack_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
joes_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
swedol_outsider
dack_outsider
connys
ica_outsider
ridskola_2020_outsider