centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild

En av fyra jobbar fortfarande hemma

Googles data över kommuninvånarnas rörelsemönster visar på fortsatt isolering jämfört med före pandemin.

centrum_artikel_host

Folk rör sig alltjämt ute mindre än jämfört med tiden innan Corona för över ett år sen. Dock är det en liten uppåtgående trend senaste veckorna när det gäller shopping samt att arbetsplatsen går upp från extremt låga siffror i månadsskiftet mars/april till att nu vara på 24 procent under det normala, det innebär att 1 av 4 jobbar hemma idag. Antalet resenärer via Märsta station har minskat med 68 procent och ligger på liknande nivå de senaste 45 dagarna. Besöken i parker har minskat med nästan 40 procent jämfört med innan pandemin enligt de senaste siffrorna från 23:e april.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida

Nedfallet träd blockerar väg 893

Nyheter På väg 893 mellan Starmossen och Benstocken har ett nedfallet träd blockerat stora delar av körbanan i båda riktningarna. Personal är på väg för att åtgärda situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
klara_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
connys