centrum_panorama_hostshopping
Olov Holst och Mattias AskersonFoto: Pressbild

Efterkonstruktioner från (S)

När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

centrum_artikel_host

Några saker är värda att nämna, saker som Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) inte verkar ha förstått, eller låtsas inte förstå.

Det stämmer att lokalerna i Humlegården behöver renoveras för tre miljoner kronor. Men för det första är det inte en ”utgift” som man skriver i insändaren utan en investering i fastigheten. Kostnaden för denna investering (avskrivning) täcks naturligtvis av den marknadsmässiga hyran vi ska ta ut av Sigtuna vårdcentral. Hyran är baserad på en marknadsmässig avkastning som till skillnad av vad S och V verkar förstå (eller vill ge sken av) kommer generera att överskott som över avtalets löptid tillför pengar till de kommunala verksamheterna. Det är alltså inte en förlust utan tvärt om en vinst för kommunen.

Även den initiala rabatten är branschstandard vid uthyrning av lokaler. De första månaderna är inte allt helt klart och intrimmat varför en rabatterad hyra är logisk. Även denna ”rabatt” täcks sedan av det avkastningskrav som finns på hyrespengen och återbetalas alltså under hyrestiden.

S och V försöker också få det att låta som att hela Humlegården hyrs ut. Det stämmer inte. Det är endast den nyare delen mot Prästgatan som hyrs ut. Den äldre, lägre delen förbereds just nu för en rad kommunala verksamheter. S och V påstår att vi inte lyssnat på invånarna, men det är precis tvärt om. Vi får löpande in önskemål och synpunkter från boende i kommunen och dessa finns med i underlaget för planeringen av lokalerna.

Det är värt att återigen understryka att Sigtuna vårdcentral är en väl etablerad och uppskattad vårdgivare i Sigtuna kommun. Nu vill de utöka sin verksamhet för att möjliggöra ännu bättre service till kommuninvånarna med en modern vårdcentral med bland annat mödravårds- och barnavårdscentral, kurator, psykolog, gynekolog, lättakut, allmänkirurgi, rehabilitering, hudläkare och fotvård.

Det är det här som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill stoppa på ideologisk grund utan noggrann faktagranskning och utan minsta tanke på vad invånarna behöver.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Mattias Askerson (M), gruppledare

Läs mer: Håll er till sanningen

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Debatt Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

connys_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Debatt Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

brobygget_2024

repliken: Håll er till sanning och var ärlig mot kommuninvånarna

Debatt Ja, vår kritik av förslaget om att låta en privat vårdcentral ta över Humlegården var ideologiskt motiverad. Utifrån vår ideologi ska man nämligen alltid ta vara på skattebetalarnas pengar och kritisera onödiga subventioner som går rakt ner i fickan på privata aktörer.

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Debatt Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Debatt Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Debatt Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Debatt Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Debatt Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Debatt Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Debatt Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

En budget som tar ansvar för Sverige

Debatt Svenska hushåll pressas hårt av höga matpriser, hyror och höga räntor. Sverige har en akut sjukvårdskris skapad av den moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Debatt Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Nya sociala insatser för minskad segregation

Debatt Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att minska och motverka segregation.

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
klara_outsider
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_outsider_host
pantamera_out